Bericht van de voorzitter

De zomer is weer voorbij. Ik hoop dat u een mooie vakantieperiode heeft gehad. De scholen zijn weer begonnen en we hopen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Op 26 augustus vond de zomerbijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden plaats, waarbij we elkaar eindelijk weer echt konden ontmoeten. Op het programma stond een interessante lezing over de renovatie van het racecircuit in Zandvoort door KWS Infra.

 

Gastlessen

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en er worden volop plannen gemaakt. Kennelijk willen de scholen de schade van het afgelopen schooljaar inhalen, want we krijgen nu veel aanvragen voor gastlessen in het voortgezet onderwijs. Vorig schooljaar konden wij er helaas maar 18 geven, de rest werd gecanceld. Dat aantal staat in schril contrast met de 130 gastlessen die wij in het schooljaar 2018-2019 nog verzorgden.

 

De gastdocenten hebben hun agenda’s geraadpleegd om een les in te plannen en de eerste afspraken voor gastlessen zijn alweer gemaakt. Vanwege het verwachte aantal aanvragen blijven we op zoek naar enthousiaste gastdocenten die ons mooie vak willen promoten. Want de jeugd heeft de toekomst, ook binnen de infra!

 

Promotie Evenementen Techniek

In het nieuwe schooljaar staan 10 Promotie Evenementen Techniek (PET) voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland op stapel.

 

Op 30 september en 1 oktober a.s. is de PET in Alkmaar. Twee aannemers nemen elk een dag voor hun rekening, waarbij de leerlingen uit Alkmaar en omgeving hun hart kunnen ophalen aan alle techniekopdrachten. Bij onze stand kunnen ze een brug van papier bouwen, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs wint.

 

De overige PET’s zijn dit najaar in IJmond, West-Friesland Oost, Gooi en Vechtstreek, West-Friesland West en Haarlemmermeer. Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Ik wens iedereen een gezond najaar.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Live ontmoetingen op de zomerbijeenkomst

Eindelijk kon het weer: na bijna twee jaar kwamen zo’n 25 donateurs en andere belangstellenden bijeen tijdens de zomerbijeenkomst van Infra Bindt. Thema was de herinrichting van het racecircuit in Zandvoort met een boeiende presentatie van Max Moerke, regionaal directeur van KWS Infra en toenmalig bedrijfsleider.

 

De opdracht bestond uit het vernieuwen van het asfalt op het circuit zelf, de bouw van een publieks- en een VIP-tunnel en de aanleg van een dienstweg. De ontwerpfase ging begin april 2019 van start en de uitvoering vond plaats in de periode november 2019 tot half februari 2020. KWS Infra was hiervoor verantwoordelijk en werkte nauw samen met de Italiaanse baanarchitect Dromo en zusterbedrijven Holland Scherm, Kondor Wessels en De Groot Vroomshoop.

 

Een grote uitdaging was de korte tijd tussen ontwerp en realisatie, waardoor al in een vroeg stadium keuzes gemaakt moesten worden voor zeer kritieke leveranties. Ook de kombochten met hellingen tot wel 32% en de tunnels in de duinen gaven grote druk op ontwerp en maakbaarheid. Door te leren van Dromo en het Britse circuit Silverstone, de ploeg te selecteren op consistentie in de uitvoering, de asfaltmachines aan te passen én te oefenen is het gelukt om het werk op het vereiste kwaliteitsniveau en volgens de planning op te leveren.

 

Max en zijn team hebben zich ingespannen om de taalbarrières te beslechten en open en transparant te communiceren. Dankzij de korte lijnen binnen de projectorganisatie en ieders inzet is er doelgericht geacteerd. Ook de bereidheid om eigenaarschap te dragen en het lef om beslissingen te nemen hebben belangrijk bijgedragen aan het projectresultaat. De zachte winter zorgde voor een beetje gewenst geluk.

 

Op 5 september 2021 werd het vernieuwde circuit ingewijd met de eerste Formule 1-race sinds 36 jaar in Zandvoort. Een winnende Max (Verstappen) én een trotse Max (Moerke) waren van de partij!

 

Oproep van de voorzitter

Voorzitter Gert Oerlemans sloot het inhoudelijke deel af met een oproep voor leuke infraberichten voor de social media van Infra Bindt. Dit om jongeren warm te maken voor de sector. Ook riep hij de donateurs op extra gastdocenten te werven gezien het grote aantal aanvragen dat wordt verwacht.

 

De voorjaarsbijeenkomst van Infra Bindt zal plaatsvinden op donderdag 24 maart vanaf 15.00 uur, eveneens in het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard. Suggesties voor onderwerpen zijn welkom!

In the spotlight: Mike Koopman

Bij de vakopleiding tot machinist was Mike Koopman helemaal in zijn element. Gemotiveerd als hij was, rondde hij de opleiding versneld af. Met een 250 tons kraan bouwt hij nu voor Van Tunen mee aan een nieuwe haven in Zuid-Frankrijk. Een droomstart van zijn carrière!

 

“Ik heb eerst heel wat anders gedaan, voedingstechnologie, maar ik voelde dat ik op de verkeerde plek zat. In gesprek met mijn ouders wist ik wel wat ik eigenlijk wilde worden: kraanmachinist! Als kind had ik altijd al belangstelling voor techniek.”

 

“Via het SPG kwam ik bij het ROC Regio College terecht. Ik kreeg het advies om eerst de tweejarige opleiding vakman gww te volgen. Dan loop je om de machines heen, zie je wat er in de omgeving gebeurt, wat de gevaren zijn, en zo leer je stapje voor stapje. Dat is de beste manier vind ik zelf ook. Officieel duurt deze opleiding twee jaar, maar ik heb er maar 1,5 jaar over gedaan. Eigenlijk was ik al na één jaar klaar en begon toen alvast aan de theorie voor machinist. Deze 3,5-jarige mbo-opleiding rondde ik in twee jaar af.”

 

“Het fijne aan het Regio College is dat ik zelf mijn tempo kon bepalen. Het is meer zelfstudie. Je moet zelf de drive hebben en de discipline om door te gaan. Die heb ik wel en daardoor is het versneld gelukt.”

 

In de praktijk

De eerste jaren van zijn opleiding kwam Mike voor stage bij een klein gww-bedrijf in de buurt terecht. “Vier dagen per week werken, één dag per week naar school. Daardoor kon ik wennen voordat ik fulltime moest gaan werken. Dat deed ik toen ik voor stage overstapte naar KWS Infra. Het voordeel daarvan was dat ik een ‘eigen’ machine kreeg. De vakopleiding tot machinist vervolgde ik als deeltijd in de avonduren. Voor KWS deed ik graafwerk voor rioleringswerkzaamheden en bouwde ik wegen op. Ik ging steeds grotere klussen doen met 2,5 – 14 en 21 tons kranen.”

 

Inmiddels heeft Mike zijn vakopleidingen aan het Regio College afgerond en is in dienst getreden van Aanneming- en Verhuurbedrijf Van Tunen, actief in kust- en oeverwerken, grondverzet, steenwerken en mijnbouw. Gestationeerd in Zuid-Frankrijk in een internationaal projectteam ‘bekleedt’ hij met zijn machine een golfbreker in een nieuwe haven. “Ik sorteer zelf de bultstenen om de bekleding volgens de maatvoering in gps op te bouwen. Het is een 250 tons kraan met een lange giek om bepaalde dieptes te bereiken. Zo’n zware kraan is even wennen, maar mijn leercurve is rap omhoog geschoten! Een kraan blijft een kraan, maar de reacties zijn anders. Die moet je voelen en incalculeren.”

 

“Je moet niet hooghartig zijn, maar respect hebben voor je ervaren collega’s. Ik leer van hen en leer de machine steeds beter kennen. Door de rust in jezelf te bewaren, kun je de machine goed beheersen. De snelheid komt vanzelf wel. Wat helpt is dat ik als kind op drummen heb gezeten en thuis een klein kraantje had, waardoor ik al vroeg heb geleerd mijn handen en voeten onafhankelijk van elkaar te bewegen. Daarover hoef ik niet na te denken, dat gaat vanzelf.”

 

Op zijn plek

“De infra is een mooie sector. Je bouwt iets wat blijvend is. Ergens in Nederland, Europa en zelfs in de wereld kun je zeggen: ‘Dat heb ik gebouwd!’. Je ziet veel van de buitenwereld en hebt enorme vrijheid en afwisseling. Ik weet nooit precies wat de dag gaat brengen. Voor Van Tunen ben ik twee keer voor zeven weken in Zuid-Frankrijk geweest met drie weken verlof ertussen. Afhankelijk van de planning blijf ik nog een tijd in Zuid-Frankrijk of kom ik op een ander project terecht. Het is een echt familiebedrijf met een heel fijne sfeer. Door de ervaring in het buitenland leer ik op eigen benen te staan. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

 

Als machinist is Mike inmiddels als een vis in het water. “De machine is me helemaal eigen geworden. Ik denk niet aan hoe ik de kraan moet bewegen, maar ben alleen bezig met wat ik moet pakken. Hoe meer ervaring je als machinist hebt, hoe makkelijker dit gaat. We zijn onder water begonnen en langzamerhand bouwen we iets op dat boven de waterlijn uitstijgt. Van helemaal niets maak je iets, daarom vind ik dit vak zo mooi.”

Reclame op bouwborden

Infra Bindt maakt reclame!

 

Het Operationeel Team (OT) van Infra Bindt bedenkt en organiseert acties om jongeren te bereiken en warm te maken voor een opleiding in de infra. Het OT bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse opleidingen in Noord-Holland onder voorzitterschap van Gert Oerlemans. Nieuw speerpunt is fysieke reclame om Infra Bindt en de aangesloten opleidingen onder de aandacht te brengen, en daarmee de mogelijkheden in de sector.

 

Het idee is om in te haken op banners en borden die aannemers bij hun projecten plaatsen, met daarop goed zichtbaar Infra Bindt. Jongeren – en vergeet de ouders niet! – fietsen en rijden langs de projecten, terwijl ze geen idee hebben welke mogelijkheden daar voor jonge mensen zijn. En daar gaan we met deze fysieke reclame wat aan doen! We verwachten dat scholieren en ouders de website van Infra Bindt hierdoor toch eens gaan bekijken.

 

Eerste reclame-uitingen

Voor een nieuwbouwproject in de Sperwerstraat is Schot Infra de civiele aannemer. Samen met een ontwerper is een mooi gecombineerd bouwbord bedacht waar Schot Infra én Infra Bindt prominent op staan (zie foto). In de buurt van deze projectlocatie staat een basisschool en wie weet komen daar – mede door onze reclame –nieuwe talenten vandaan.

De plannen voor een projectbanner samen met KWS Infra Heerhugowaard zijn in een vergevorderd stadium en ook Dura Vermeer haakt aan. Wie volgt!

 

Persoonlijke rol

Ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat ik vanuit het gastdocentschap en mijn inzet om jongeren in de techniek te krijgen lid van het OT ben geworden. Ik werk voor Stadswerk 072 in Alkmaar en heb de bal voor de fysieke reclame opgepakt. Ik heb inmiddels enkele aannemers benaderd die in de regio werkzaam zijn. Het idee voor gezamenlijke borden en banners wordt met enthousiasme ontvangen.

 

Overige activiteiten

Daarnaast blijft het OT gastlessen voor het voortgezet onderwijs organiseren. Deze zijn al jaren een vaste waarde die de scholen zeer waarderen. Nu er weer fysiek onderwijs mogelijk is, nemen de verzoeken voor gastlessen gelukkig weer toe. Verder zorgt het OT voor voorlichting op basisscholen, deelname aan de Promotie Evenementen Techniek (PET) voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor andere presentaties.

 

Suggesties zijn altijd welkom!

 

Jan van Diepen,

lid OT Infra Bindt

Innovatief in de infra: slimme oplossingen voor composiet rioolputten

Als onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Niek Ottens, derdejaars student Technische Informatica, liep stage in het Innovatielab Composiet van Hogeschool Inholland. Hij raakte zo geïnteresseerd in het materiaal, dat hij nu twee dagen per week in het lab werkt als technical engineer. En zo is hij betrokken bij innovaties van Smit Composite. Nico Smit: “Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van rioolputten met composiet. Een duurzame oplossing, die ook nog eens minimale overlast geeft voor de omgeving. We hebben allerlei ideeën om ons product nog verder te verbeteren, maar het ontbreekt ons aan voldoende tijd en soms de juiste kennis om die goed uit te werken.” Daarom klopte hij bij Inholland aan.

De samenwerking heeft al geleid tot de Smart Putdeksel, voorzien van sensoren waarmee de hoogte van het rioolwater wordt gemeten. Inmiddels werkt Niek vol enthousiasme aan de ontwikkeling van een nieuwe 3D-scantechniek voor Smit Composite, om elk uniek putontwerp nog beter te maken en nog meer data te verzamelen. Niek: “Ik heb sinds kort een werkend prototype dat nog beter verfijnd moet worden. Het project is ontzettend leuk en leerzaam om te doen.’’ Ook Nico is tevreden over de samenwerking. “Uiteindelijk hadden we dit zelf ook voor elkaar gekregen, maar dan had het meer tijd gekost. De studenten houden ons bij de les en het is goed dat een nieuwe generatie bekend raakt met de mogelijkheden van composiet.’’

Meer weten over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de interessante innovaties? Lees het hele artikel!

Bericht van de voorzitter

Eindelijk worden de coronamaatregelen versoepeld, dankzij de grootschalige vaccinatie. De scholen hebben hun deuren weer wagenwijd geopend om een eindspurt te maken voor de zomervakantie. Iedereen wil er even tussenuit, de terrassen en vliegtuigen zijn weer vol … het lijkt wel of er niets is gebeurd. Maar niets in minder waar.

 

Promotie Evenementen Techniek

Door de coronamaatregelen zijn dit jaar veel Promotie Evenementen Techniek (PET) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland afgeblazen. Op 16 maart jl. vond PET Zaanstad wel online plaats. Dit was een groot succes.

 

Van 8 t/m 17 juni vond ook een PET plaats in Den Helder, waaraan een groot aantal basisscholen uit de Kop van Noord-Holland deelnam. Deze PET vond plaats in het nieuwe TekPark in Den Helder. Doordat deze PET over acht dagen was verdeeld, konden zo’n 100 leerlingen per dag worden ontvangen met voldoende ruimte om afstand te houden. Vanwege die acht dagen hebben wij geen bijdrage van een aannemer gevraagd. Vrijwilligers hebben alles in goede banen geleid.

 

Goed nieuws is dat er volgend jaar een tiende PET bijkomt: PET West-Friesland Oost in Grootebroek. De al bestaande PET’s zijn in Alkmaar, Den Helder, Gooi en Vechtstreek, Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, West-Friesland (West), Waterland en Zaanstad. Meer informatie over data en locaties is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Gastlessen

Het voortgezet onderwijs is met een eindspurt bezig. Gelukkig hebben enkele scholen nog een gaatje voor onze gastlessen kunnen vinden. Op verzoek hebben wij een nieuwe online gastles ontwikkeld met een aangepaste versie van de instructiefilm om een brug van papier te maken. Door de hybride lessen – de helft van de leerlingen thuis en de helft op school – konden de online gastlessen niet worden ingezet.

 

Voor het nieuwe schooljaar is er al veel interesse in onze gastlessen. De eerste afspraken zijn al gemaakt, dus we kunnen volgend schooljaar heel wat verwachten!

 

Ik wens iedereen een veilige en ontspannen zomervakantie.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Zomerbijeenkomst voor donateurs op 26 augustus

Door de coronamaatregelen was het de afgelopen tijd helaas niet mogelijk om bijeenkomsten voor onze donateurs te organiseren. De bijeenkomsten van 26 maart 2020, 26 november 2020 en 25 maart 2021 zijn daardoor niet doorgegaan. De netwerkbijeenkomsten stellen de leden zeer op prijs. Daarom organiseren wij nu een (coronaveilige) zomerbijeenkomst. De najaarsbijeenkomst in november komt hierdoor te vervallen.

 

Wij nodigen alle donateurs graag uit voor de Infra Bindt Zomerbijeenkomst op donderdag 26 augustus 2021 om 15.00 uur.

 

Het volgende onderwerp staat op het programma:

 

Van 0 naar F1, herinrichting circuitpark Zandvoort

Na uitstel van de Formule 1-races in Zandvoort in 2020 gaan de races in september wel door. Dit spektakel is alleen mogelijk met drastische aanpassingen aan de infrastructuur op en rond het circuit. Aannemer KWS voerde de infrastructurele werken uit en toenmalig bedrijfsleider Max Moerke neemt ons in een gastlezing mee in dit interessante project.

 

Dit onderwerp kan voor meer mensen in de organisatie interessant zijn. Daarom zijn ook andere geïnteresseerden, zoals ontwerpers, werkvoorbereiders en directies van de deelnemende bedrijven, van harte welkom.

 

De zomerbijeenkomst vindt plaats in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur, waarna er onder het genot van een drankje gelegenheid is om na te praten.

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda, u krijgt nog een officiële uitnodiging.

In de spotlight: Bas Blankendaal

Eerst richtte hij zich op de agrarische sector. Later koos Bas Blankendaal toch voor de infra, de sector waarin ook zijn vader werkt. Als coördinator bij Strukton Civiel Projecten op het project A-pier Schiphol combineert hij werk met studie. “Iedere dag moet een uitdaging zijn, dat maakt het leuk.”

 

“Ik ging na de havo naar het mbo, want ik wilde nog doorleren. De opleiding Middenkaderfunctionaris Infra deed ik in 2,5 jaar. Normaal staat daar 4 jaar voor, maar ik koppelde de stages aan elkaar en deed tegelijkertijd mijn theorie. Daardoor was ik 1,5 jaar aaneengesloten bij KWS aan het werk: grondwerk, straatwerk, onderaan de ladder. Heel leerzaam die praktijk; je begrijpt de stof beter en kijkt anders naar het vak.”

 

Hbo-diploma

“Mijn afstudeerstage deed ik bij Ooms, nu Strukton Civiel West. En daarna koos ik voor de deeltijd hbo-opleiding Civiele Techniek bij Civilion. Ik doe de 2 jaar associate degree (AD) met een aanvullend maatvoeringspakket. Daardoor kom ik voor colleges bij verschillende bedrijven, zoals de Weber Beamix Betonspuitfabriek in Eindhoven. Aansluitend wil ik nog een jaar doorstuderen voor mijn bachelor om mijn hbo-diploma te behalen.”

 

Managementfunctie

“Op vrijdag heb ik les en vier dagen per week werk ik op de pier. Op eerdere projecten was ik uitvoerder. Dat vond ik gigantisch leuk. In die functie is het belangrijk hoe je het overbrengt. Ik heb veel verschillende mensen leren kennen en iedereen wil op een andere manier benaderd worden.”

 

“Ik wil graag het management in, want het motiveert mij om de juiste structuur neer te zetten, de juiste mensen bij elkaar te brengen en anderen te motiveren. Als mensen het naar hun zin hebben, wordt het leuker en gaat het beter.”

 

Typisch infra

Bas komt net uit een week nachtwerk. “Op dit project op Schiphol ben ik vooral coördinator: plannen schrijven en planningen maken om goed af te stemmen op de Amerikaanse opdrachtgever. Hoe complexer de projecten zijn, hoe beter. Daar vind ik mijn motivatie in.”

 

“Het mooie van de infra is dat je samen met je collega’s een project maakt. Je bent eigenlijk meer met je collega’s samen dan met je familie! De praktische ervaring die ik opdoe, is een groot voordeel. De taal buiten is anders. Als je heel theoretisch bent, is het lastiger om je collega’s op de goede manier aanwijzingen te geven. Ervaring is, naast het diploma, echt belangrijk in deze sector.”

 

Eigen motivatie

“Opleiding en praktijk vind ik een goede combinatie. Je moet er echt wel voor blokken, want je maakt dezelfde tentamens als voltijdstudenten. Je komt weinig op school, dus de discipline moet puur uit jezelf komen. Doe deeltijd daarom alleen als je echt gemotiveerd bent. Ik blijf in ieder geval in de civiele techniek. Het is een mooi vak dat niet zo bekend is.”

 

 

Fedde Daalder, senior werkvoorbereider bij Strukton Civiel West, begeleidt Bas bij zijn praktijktraining.

“We realiseren voor de A-pier de onder- en bovengrondse infra: kabels en leidingen, riolering, wegen en het vliegtuigplatform. Hoe Bas het oppakt, vind ik bewonderenswaardig. Hij begrijpt steeds goed wat de bedoeling is, stelt de juiste prioriteiten en levert alles in het goede format aan. Hij wil een managementfunctie en pakt ook die rol ontzettend goed op. Zijn vooropleiding met praktijkstages is echt een pre. Ook de opleiding bij Civilion, sterk gericht op beton, sluit goed aan. We zijn meer dan tevreden over hem. Hij is sociaal, positief en goed inzetbaar. Hij is echt een voorbeeld van zinvol investeren in de toekomst.”

 

Bericht van de voorzitter

We hebben inmiddels te maken met de derde golf van de coronacrisis. Het land zit nog op slot en de avondklok is nog steeds van kracht, maar er wordt ook volop gevaccineerd. We houden de moed erin! Inmiddels zijn het voortgezet onderwijs en het mbo weer open. De meeste scholen werken met halve groepen, zodat de helft van de leerlingen op school is en de rest de lessen virtueel volgt.

 

De coronamaatregelen hebben grote invloed op de Promotie Evenementen Techniek (PET) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland. Voor de gastlessen zijn er nieuwe kansen.

 

Promotie Evenementen Techniek

Het is nog niet mogelijk om grote aantallen leerlingen in een sporthal met techniek te laten kennismaken. Daarom werd de PET Zaanstad op 16 maart jl. een online ‘PETZ op school’. De scholen kregen een groot aantal PET-workshops aangeboden, waaruit zij er drie konden kiezen. Totaal 51 basisscholen volgden met hun klas een digitale PET-workshop. Via Teams hadden de leerlingen contact met andere scholen en met de PET-leiding. Het was een hele happening, waar wel 1.850 leerlingen aan deelnamen.

 

Infra Bindt was ook van de partij met het bouwen van een sterke brug van papier. Bij infra-aannemer Sturm Zaandam werd hiervoor een instructiefilm van het bouwproces opgenomen. Aan de hand hiervan ging de jeugd enthousiast aan de slag.

 

Gastlessen

Nu de scholen voor het voortgezet onderwijs weer open zijn, is er weer kans voor onze nieuwe gastlessen. Op dit moment is er veel hybride onderwijs, waarbij de leerlingen zowel op school als thuis de lessen volgen. Omdat niet iedereen bij elkaar in de klas zit, zien veel scholen echter af van gastlessen.

 

Gelukkig hebben zich ook scholen bij ons gemeld die graag een online gastles willen hebben. Uiteraard zijn wij op deze vragen ingegaan. We ontwikkelen hiervoor een nieuwe online gastles. De gastdocent komt dan via MS Teams in beeld en kan in interactie met de leerlingen de informatie over de infra geven. Na dit informatieve deel volgt de workshop met een aangepaste instructiefilm over het bouwen van een brug van papier. De leerlingen kunnen deze brug dan in de klas of thuis nabouwen.

 

Geen voorjaarsbijeenkomst

Zoals u heeft gemerkt, hebben we geen voorjaarsbijeenkomst voor de donateurs georganiseerd. Dat was niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. De netwerkbijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld en we zijn daarom van plan om de najaarsbijeenkomst al in augustus te houden. Wij hopen dan een coronaveilige bijeenkomst te kunnen organiseren.

 

In de nieuwsbrief van juni geven wij hierover meer informatie.

 

Hou vol en blijf gezond!

 

Gert Oerlemans

Enthousiaste bezoekers Open Dag

Enthousiaste bezoekers Open Dag

 

Donderdag 4 maart was er weer een Open Dag van Infra Bindt in het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard. We hebben van 16.00 uur tot 20.00 uur elf toekomstige leerlingen mogen ontvangen. Alle bezoekers waren zeer enthousiast en geïnteresseerd in de infra.

 

We hadden de kantine ingericht met diverse folders van de verschillende schoolopleidingen, zodat bij binnenkomst duidelijk was welke er zijn in de infra. Na de voorlichting kregen de bezoekers in de hal tien vragen en opdrachten over de infra. Er was natuurlijk weer een winnaar: Bart Zuydam heeft de Playstation 5 gewonnen! Deze prijs zullen wij persoonlijk overhandigen zodra hij weer leverbaar is.

 

Ouders en deelnemers waren erg enthousiast over de opzet. Met name omdat ze konden zien wat de infra doet en wat de mogelijkheden en doorgroeikansen in deze sector zijn. Het was een geslaagde avond. En het mooie is: de eerste twee kandidaten zijn via SPG-NH al bij aannemers geplaatst!