Maarten van Rossem zet de infra in de schijnwerpers

Historicus Maarten van Rossem en projectleider Martijn Groot (Stadswerk072) gaven een uiteenzetting over de renovatie van de Munnikenweg in Alkmaar. Dit ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Stichting Infra Bindt. Woensdag 12 oktober 2022 kwam een breed publiek samen in het AFAS Stadion, bestaande uit bijna 200 mensen die de infra een warm hart toedragen.

 

10 jaar Infra Bindt

Al 10 jaar brengt Stichting Infra Bindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar om de infrabranche in Noord-Holland te promoten en van goed opgeleide mensen te voorzien. De stichting draait op donateurs die een financiële bijdrage leveren en mensen afvaardigen om gastlessen op scholen te verzorgen en de sector de presenteren op de Promotie Evenementen Techniek. Tien jaar geleden gingen het Horizon College, het Regio College en SPG-NH als Infra Bindt van start, met het bestuur als drijvende kracht. Het operationele team bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende scholen. Nu zijn er 82 donateurs en circa 100 gastdocenten. Ook op Amsterdamse scholen gaan de gastlessen nu van start. De samenwerking heeft tot dit mooie resultaat geleid, in het belang van de prachtige sector met bijzondere projecten, waaronder de Munnikenweg in Alkmaar.

 

Innovatie op de Munnikenweg

De Munnikenweg in Alkmaar is een van de oudste wegen van Noord-Holland, aangelegd in de 13e eeuw. De weg is in opdracht van Graaf Floris V verbreed en werd dé verbinding tussen Kennemerland en West-Friesland. Aan het eind van de 19e eeuw is de weg verlegd en voorzien van kasseien. Sinds 2018 heeft deze de monumentenstatus, als enige in Nederland. Martijn Groot (Stadswerk 072 Gemeente Alkmaar) was projectleider van het groot onderhoud en vertelt over de primeur: de eerste keer dat kasseien machinaal worden bestraat.

Martijn Groot presenteert                                                          Foto: Pierre Mettes

Wetgeving was de aanleiding voor deze innovatie. De Arbowet uit 2010 stelt namelijk dat arbeid met minimale belasting moet worden uitgevoerd, zodat we allen gezond ons pensioen bereiken en gezond oud kunnen worden. Handmatig bestraten is toegestaan tot een gewicht van maximaal 4 kg. Kasseien zijn gemiddeld 8 kg per stuk, maar gezien het kleine aandeel in Nederland was hiervoor weinig aandacht. De Arbeidsinspectie gaf echter aan dat de weg – 1 km lang en 4 meter breed (excl. rabatstroken) – machinaal bestraat moest worden. Dit gaf een flinke wending aan het project.

Vijf aannemers werden uitgenodigd om de haalbaarheid van machinaal bestraten te bespreken. Drie daarvan schreven in op de aanbesteding met een beoordeling op beste prijs/kwaliteitverhouding voor het machinaal bestraten. Uitdaging is de ongelijkmatigheid van de keien die voor machines moeilijk te vatten is. Gebr. Beentjes kreeg de opdracht en ontwikkelde in drie maanden een prototype. Kern van de innovatie is de zuignaparmbalk om in een keer acht kasseien van de pallateerwagen te tillen en op de juiste plek in de weg te leggen. De uitvoering is januari 2022 gestart en verloopt goed.

Innoveren betekent koers houden om de innovatie door te zetten. De gesprekken met de markt werden als heel waardevol ervaren. Ook het mondeling toelichten van de plannen van aanpak zou veel toegevoegde waarde kunnen hebben voor volgende projecten. Belangrijk is dat de innovatie ook voor kasseiprojecten in andere gemeentes wordt ingezet.

https://www.stadswerk072.nl/project-munnikenweg

 

 

De geschiedenis van de infrastructuur

Maarten van Rossem – historicus en onder meer schrijver, spreker, podcaster en tv-persoonlijkheid (‘De slimste mens’, ‘Hier zijn de Van Rossems’) nam het publiek mee in de historie van de infrastructuur, in het bijzonder van de Munnikenweg.

Maarten van Rossem presenteert                                                      Foto: Pierre Mettes

Kasseien zijn on-Nederlands. In België en Duitsland komen ze veel vaker voor, onder meer in de (autovrije) binnensteden. Onduidelijk is waarom eind 19e eeuw voor 1 km Munnikenweg voor kasseien is gekozen. Voorheen was dit volgens Van Rossem een zandweg.

Infrastructuur is vaak beslissend voor hoe een economie en een natie functioneren. Eeuwenlang had ons land een fantastisch transportsysteem over water: de trekschuit, het eerste OV-systeem, getrokken door paarden op het jaagpad. Het systeem verliep volgens een spoorboekje: precies op tijd! Heel West-Nederland was erop aangesloten. Transport over water was met name geschikt voor zware lasten (luxe artikelen). Zandwegen waren met name in regenperiodes ongeschikt.

De Romeinen drukten een grote stempel op de infrastructurele ontwikkeling. De Middellandse Zee, midden in het Romeinse Rijk, was de kern van het infrastructurele systeem, onder meer voor voedsel uit Noord-Afrika. Ze waren meesters in de wegaanleg, altijd langs rivieren. Het was een uniek wegennet met afwatering waarover de legioenen zich snel konden verplaatsen, wat het Romeinse Rijk mede zo lang bij elkaar hield. Romeinen hadden veel contact met China. Met de verovering van Noord-Afrika door de Mohammedanen verdween ook het infrastructurele contact van Zuid-Europa met Afrika, wat verstrekkende gevolgen had.

De volgende infrastructurele ontwikkeling was de uitvinding van de stoommachine in 1712. Pas een eeuw later was er een werkende stoomlocomotief, met als oorzaak de extra druk die voor de beweging nodig was. Vanaf toen werden fossiele brandstoffen gebruikt. Kolen hebben de industriële revolutie die daarop volgende gestuurd, niet andersom!

Tussen Liverpool en Manchester reed in 1830 de eerste stoomlocomotief voor het transport van kolen (nog altijd te zien in het Henry Ford openluchtmuseum in Dearborn, nabij Detroit). Dit heeft geleid tot een gigantisch railinfrasysteem dat de wereld grondig heeft veranderd. Rails waren nodig: eerst van hout (gebruikelijk in de mijnen), vervolgens gietijzer, gesmeed ijzer en uiteindelijk staal.

De volgende ontwikkeling was de uitvinding van de auto, officieel in 1887: een Benz driewieler (een replica is te zien in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart). Zodra de auto een massa-artikel werd, is aanzienlijk geïnvesteerd in complexe weginfrastructuur.

Bijzonder is dat de afgelopen twee eeuwen twee peperdure infrasystemen zijn gebouwd: railinfra en weginfra, waarbij het ruimtebeslag door weginfra drie keer zo groot is als dat van spoorinfra. Wat Maarten van Rossem betreft heeft de trein de voorkeur binnen Europa. Met de trein reizen geeft de emotie van reizen, zeker gezien de magnifieke stationshallen in onder meer Antwerpen en Londen.

Eén ding is zeker: infrastructuur heeft de wereld totaal veranderd!

 

 

 

 

Bericht van de voorzitter

10 Jaar geleden werd Infra Bindt opgericht om de infra in onze provincie een stimulans te geven. Opleidingen en praktijk brengen we bij elkaar, met succesvolle activiteiten. Een bijzondere bijeenkomst was onze jubileumviering op 12 oktober 2022 in het AFAS Stadion in Alkmaar, met bijna 200 gasten. Wij hadden met historicus Maarten van Rossem en Martijn Groot (Stadswerk 072) interessante sprekers! Lees vooral het verslag op onze website over de primeur van de Munnikenweg en de boeiende historie van de infrastructuur.

 

Gastlessen

In het nieuwe schooljaar zijn we weer snel gestart met onze gastlessen voor het voortgezet onderwijs. Er komen weer veel aanvragen binnen. Met 33 scholen hebben wij contact en al 27 gastlessen zijn vastgelegd. Voor 38 lessen zoeken wij nog gastdocenten en als die zijn ingevuld, staat de teller alweer op 65 gastlessen. We zijn blij met de grote belangstelling, zodat leerlingen een mooie indruk krijgen van onze sector.

 

Gastdocenten

We zijn ook blij met de inzet van onze gastdocenten, die ondanks hun volle agenda’s vrijwillig voor de klas willen staan om de infra te promoten. Het levert veel enthousiaste reacties op van de scholen en de gastdocenten zelf. Het is een dankbare taak, want de jeugd heeft de toekomst.

 

Nieuwe gastdocenten zijn zeer welkom, want vele handen maken licht werk! Tijdens de jubileumbijeenkomst kreeg ik diverse aanbiedingen van enthousiaste vakgenoten die ambassadeur voor de infra willen worden. Door de drukte heb ik echter geen namen kunnen opschrijven. U kunt zich als gastdocent bij mij aanmelden via info@infrabindt.nl.

 

Dag van de Gastdocent

29 september was de Dag van de Gastdocent. Veel gastdocenten kwamen bijeen om hun ervaringen te delen. Wat moet er veranderen aan de presentatie? Wat werkt en wat niet? Het bouwen van een brug zonder lijm is steeds een groot succes! De leerlingen puzzelen de brug in elkaar en maken er een wedstrijdje van wie de mooiste of langste brug kan maken. Marina van der Wal, praatte ons bij over pubers. Hoe pak je deze leeftijdsgroep op de juiste manier aan? Gezien de enthousiaste reacties willen we dit evenement volgend jaar in oktober herhalen.

 

Promotie Evenementen Techniek (PET’s)

Dit schooljaar nemen we weer deel aan de Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor het basisonderwijs. PET Gooi en Vechtstreek, PET IJmond, PET Alkmaar en PET West-Friesland Oost waren weer een groot succes. Infra Bindt werd hier vertegenwoordigd door de aannemers Dura Vermeer, De Bie, K_Dekker en Strukton Civiel die de leerlingen hielpen om een brug van papier te bouwen. Er kwamen mooie kunstwerkjes uit de bus, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs won.

 

De PET’s in West-Friesland West, Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad staan de komende maanden op het programma. Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Fijne feestdagen!

December komt eraan en daarom wens ik iedereen alvast een gezellige tijd toe en fijne feestdagen. Tot in het nieuwe jaar met vele leuke activiteiten!

Gert Oerlemans

voorzitter Infra Bindt

 

Kasseien van de Munnikenweg opgepakt met zuignappen                  Foto: Pierre Mettes

 

Open Dag Infra Bindt op 7 december 2022

Het is inmiddels een mooie traditie: de Open Dag van Infra Bindt. Dit jaar staat deze gepland op woensdag 7 december van 16.30 tot 20.30 uur. Gezien de goede ervaringen ook weer met de hulp van studenten van de verschillende infra-opleidingen.

De studenten zijn bij de invulling van de dag betrokken en laten de nieuwe talenten op de Open Dag kennismaken met de diverse opleidingen en facetten van de infra. Dit gebeurt met interessante opdrachten en een leuke kennisquiz in de opleidingshal, waarvoor de deelnemers hun hoofd kunnen gebruiken en hun behendigheid kunnen tonen. De bezoekers en de studenten zelf zijn hierover steeds zeer enthousiast. Voor de winnaar van het circuit is er een mooie prijs: een tablet ter waarde van € 500,-!

De organisatie zorgt voor een lekker hapje en drankje en bovendien voor alle nuttige informatie, zodat toekomstige studenten goed geïnformeerd aan een vervolgopleiding in de infra beginnen.

De Open Dag van Infra Bindt vindt plaats in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. Met aankondigingen op social media hopen we een nieuwe groep jonge mensen enthousiast te maken voor de Open Dag en onze sector!

Infra Bindt jubileumbijeenkomst

Infra Bindt bestaat 10 jaar! Al deze jaren brachten wij onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de infra in Noord-Holland bij elkaar en daar gaan wij mee door. Tijdens vele gastlessen, Open Dagen en evenementen komen jongeren in contact met de opleidingen en mogelijkheden in onze sector. Zo helpen wij de infra verder. Ons jubileum vieren wij met een mooie bijeenkomst voor donateurs op woensdagmiddag 12 oktober a.s. in het AFAS Stadion in Alkmaar. Kom luisteren naar Martijn Groot (Stadswerk072 gemeente Alkmaar) en Maarten van Rossem over de renovatie en historie van de Munnikenweg!

Bericht van de voorzitter

 

Al 10 jaar is Infra Bindt actief om opleidingen en praktijk in de infra in onze provincie bij elkaar te brengen. Dit vieren wij graag samen met onze donateurs tijdens onze jubileumbijeenkomst op woensdag 12 oktober. Martijn Groot (Stadswerk 072 gemeente Alkmaar) en Maarten van Rossem zijn de sprekers over het interessante thema ‘Renovatie Munnikenweg in Alkmaar’. Kom ook!

 

Gastlessen zijn een succes geworden
Zoals ik al eerder meldde zijn de scholen met een inhaalslag bezig, want het aantal aanvragen voor gastlessen nam fors toe. Een aantal scholen kon dit schooljaar geen ruimte meer in het rooster vinden, maar die aanvragen pakken we in het volgende schooljaar op. Voor het nieuwe seizoen hebben we ook alweer nieuwe aanvragen binnen. De teller staat voor 2021/2022 op 113 gegeven gastlessen! Dat is een prachtig resultaat in dit door corona gehalveerde schooljaar.

 

Gastdocenten
Gelukkig konden we voor de vele gastlessen weer op onze enthousiaste gastdocenten rekenen. Ondanks hun volle agenda’s waren ze hard aan het werk voor de klas, met opnieuw veel enthousiaste reacties vanuit de scholen. Hartelijk dank hiervoor!
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben zich zes nieuwe gastdocenten bij ons aangemeld en daar zijn we erg blij mee! Nieuwe gastdocenten blijven van harte welkom, want vele handen maken licht werk.

 

Promotie Evenementen Techniek (PET)
Op 12 en 13 mei vond de laatste PET West-Friesland plaats in Hoogwoud. Dit was weer een groot succes. Aannemer Van ’t Hek stond hier als vanouds namens Infra Bindt en wist de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs te boeien met het bouwen van een brug met papier. Het team met de sterkste brug heeft de wedstrijd gewonnen.

 

Vanaf 7 juni zou PET Den Helder plaatsvinden, met twee weken om technisch te sleutelen. Dit evenement ging helaas niet door vanwege te weinig vrijwilligers.
Volgend schooljaar staan er weer diverse PET’s gepland. Op 3, 4 en 5 oktober bijt PET Gooi en Vechtstreek het spits af.
Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl
Rest mij nog iedereen een mooie zomerperiode te wensen.

 
Gert Oerlemans,
voorzitter Infra Bindt

 

 

Oproep: infra-opdrachten voor Technasiumleerlingen

Technasiumleerlingen gaan in hun opleiding aan de slag met échte praktijkopdrachten. Deze kunnen infra-gerelateerd zijn. Ze leren samenwerken, creatief zijn en out-of-the-box denken. Heeft u vraagstukken en wilt u een antwoord of een oplossing? Denk eens aan het Technasium, de uitkomsten zijn vaak verrassend!

Het Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo. Nederland telt 102 Technasiumscholen met meer dan 30.000 leerlingen, verspreid over 18 regionale netwerken. Hiertoe behoren – naast de Technasia – ook het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. Samen hebben ze als doel om de leerlingen op te leiden tot nieuwsgierige en capabele studenten van bètatechnische vervolgopleidingen.

Technische opdrachten
Naast de reguliere vakken krijgen de Technasiumleerlingen het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) met lessen, workshops en vooral projecten. Dit zijn echte vraagstukken van bedrijven en instellingen in de techniek waar de opdrachtgevers ook echt een oplossing voor zoeken. Ze zijn hier al mee bezig of komen er juist niet aan toe.

In de onderbouw vertaalt een O&O-docent samen met de opdrachtgever het vraagstuk in een projectopdracht, in de bovenbouw doen de leerlingen dit zelf met de opdrachtgever. De projecten moeten de leerlingen aanzetten tot samenwerken, creatief denken en out-of-the-box denken.

Vele voordelen
De resultaten van de projecten zijn vaak verrassend goed! De Technasiumleerlingen komen met verfrissende invalshoeken en creatieve ideeën die tot nieuwe plannen voor uw organisatie kunnen leiden. Bovendien levert de samenwerking met de leerlingen veel energie op bij uw medewerkers. En, niet onbelangrijk: de resultaten van O&O-projecten halen regelmatig de media en dat betekent gratis publiciteit voor uw organisatie!

Leerlingen nemen een kijkje in de keuken van de organisatie waarvoor ze aan de slag gaan. Wie weet worden ze enthousiast over een vervolgopleiding en loopbaan in de infrabouw! Wie weet ontmoet u zo uw toekomstige medewerkers! Opdrachtgever worden kost niet veel tijd, maar levert wél veel op.

Interesse?
Heeft u ook een interessant vraagstuk voor het Technasiumonderwijs. U krijgt een oplossing en met uw hulp houden we het lesprogramma actueel en praktijkgericht. Of u nu een klein bedrijf bent met één opdracht voor één school, of een landelijk opererende organisatie met opdrachten voor tientallen scholen tegelijk: het Technasium gaat graag met u in gesprek!

Klik voor meer informatie en contactgegevens op de onderstaande linkjes:

Technasium – Levensecht bètatechnisch onderwijs

Contactgegevens van de netwerkregisseur of een van de scholen in uw regio

Lees de ervaringen van opdrachtgevers

 

Historische excursie Regio College

Vrijdag 10 juni vertrokken 30 studenten van het Regio College om 07.15 uur naar Antwerpen voor een excursie naar De Ruien. De Ruien zijn de schaduw van een steenrijk verleden boven de grond. Ruien, vlieten en vesten doorkruisten Antwerpen sinds de Middeleeuwen. Dit net van natuurlijke en uitgegraven waterwegen voorzag de stad van water en een binnenhaven. Toen de ruien overwelfde riolen werden, verdween dit unieke stukje erfgoed uit het stadsbeeld en ons geheugen.

De groep studenten splitste op in twee groepen. Getooid in een overall en regenlaarzen maakten zij de tour van 1,5 uur in het 1.700 meter lange gangenstelsel. Ze ontdekten oude gewelven, kanaaltjes, bruggen, riolen en sluizen en werden interessante weetjes en geheimzinnige anekdotes rijker. Omdat het pad van glibberige kasseien was, was het nog oppassen voor glijpartijen. Daarnaast hebben de studenten van de architectuur van de stad genoten en natuurlijk ook nog even van de lokale versnaperingen.

Het was een interessante en leuke dag, met dank aan Infra Bindt voor het beschikbaar stellen van de toegangskaarten.


10 jaar Infra Bindt!

De infrastructurele bouw is een prachtige sector! De branche kent ook grote uitdagingen, zoals het groeiende tekort aan goed opgeleide medewerkers. Stichting Infra Bindt zet zich in om het opleidingsaanbod op de daadwerkelijke behoefte in de infra te laten aansluiten. In de provincie Noord-Holland brengen we bedrijfsleven, overheid en onderwijs daarvoor bij elkaar. Dit doen we nu al 10 jaar! Bijvoorbeeld door gastlessen te geven, deel te nemen aan Promotie Evenementen Techniek en Open Dagen te organiseren. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom vieren we ons jubileum graag met onze donateurs, en wel op woensdag 12 oktober 2022. Zet u de datum alvast in uw agenda? We hebben een boeiende spreker die u zeker zal aanspreken!

Bericht van de voorzitter

Na twee coronajaren waarin diverse activiteiten stillagen, bruist 2022 gelukkig weer. Scholen hebben dit schooljaar al 130 gastlessen aangevraagd, waarvan we inmiddels een groot deel hebben ingevuld. De Promotie Evenementen Techniek voor basisschoolleerlingen vinden ook weer op locatie plaats en wij organiseren onze najaarsbijeenkomst voor donateurs. Dit keer geen gewone bijeenkomst, maar de viering van 10 jaar Infra Bindt, een mooie mijlpaal! Zet u woensdag 12 oktober alvast in uw agenda?

Gastlessen
Gelukkig zijn de besmettingscijfers gedaald en kunnen we weer volop gastlessen organiseren. De scholen zijn met een inhaalslag bezig en de aanvragen blijven binnenkomen. Ze hebben niet allemaal ruimte in het resterende schooljaar, maar willen volgend jaar graag met ons verder. Totaal staat de teller nu op 130 gastlessen, net zoveel als voor de coronacrisis! Dit aantal kan nog stijgen, omdat nog niet elke school een keus heeft gemaakt. We hebben inmiddels 98 gastlessen vastgelegd en zoeken nog gastdocenten voor 32 lessen.

Gastdocenten
Onze gastdocenten hebben hun best weer gedaan voor de klas, ondanks hun volle agenda’s. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben vier nieuwe gastdocenten zich bij ons aangemeld en daar zijn we erg blij mee! Natuurlijk zijn extra gastdocenten nog steeds van harte welkom, want vele handen maken licht werk.

Promotie Evenementen Techniek (PET)
De afgelopen periode vonden de PET’s in Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad plaats. De evenementen waren weer een groot succes. Diverse aannemers stonden hier namens Infra Bindt en zij wisten de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs goed te boeien met de techniek. De leerlingen bouwden een brug van papier – vast onderdeel van de PET’s – waarbij het team met de sterkste brug de wedstrijd won.

Op 12 en 13 mei vindt PET West-Friesland West plaats en vanaf 7 juni staat PET Den Helder gepland. Tijdens dit laatste evenement kan twee weken aan techniek worden gesleuteld.
Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

Graag tot ziens op onze bijzondere najaarsbijeenkomst op 12 oktober!

Gert Oerlemans,
voorzitter Infra Bindt

Succesvolle Open Dag op 3 maart

In de sfeervolle praktijkhal van het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard stonden op donderdag 3 maart overal stands met vragen en opdrachten. Het was weer de traditionele Open Dag om jongeren kennis te laten maken met de sector. Studenten van de verschillende infra-opleidingen in Noord-Holland begeleidden het praktijkgerichte circuit.

De geïnteresseerde bezoekers konden met hun vragen terecht bij de studenten in de hal of bij het informatiecentrum in de kantine. Docenten vertelden de jongeren en hun ouders hier alle in en outs van de opleidingen en mogelijkheden in de infra, onder het genot van een kop koffie of een ander lekker drankje en hapje.

Mooie aanmeldingen
De Open Dagen worden georganiseerd door Infra Bindt. Diverse aankondigingen verschijnen van tevoren in lokale en sociale media om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken. Op 3 maart ontvingen we 14 enthousiaste jongeren, waarvan 8 zich hebben aangemeld voor een vervolgopleiding in de infra. We zijn blij met deze nieuwe kandidaten en trots op het resultaat van weer een succesvolle Open Dag.