10 jaar Infra Bindt!

De infrastructurele bouw is een prachtige sector! De branche kent ook grote uitdagingen, zoals het groeiende tekort aan goed opgeleide medewerkers. Stichting Infra Bindt zet zich in om het opleidingsaanbod op de daadwerkelijke behoefte in de infra te laten aansluiten. In de provincie Noord-Holland brengen we bedrijfsleven, overheid en onderwijs daarvoor bij elkaar. Dit doen we nu al 10 jaar! Bijvoorbeeld door gastlessen te geven, deel te nemen aan Promotie Evenementen Techniek en Open Dagen te organiseren. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom vieren we ons jubileum graag met onze donateurs, en wel op woensdag 12 oktober 2022. Zet u de datum alvast in uw agenda? We hebben een boeiende spreker die u zeker zal aanspreken!

Bericht van de voorzitter

Na twee coronajaren waarin diverse activiteiten stillagen, bruist 2022 gelukkig weer. Scholen hebben dit schooljaar al 130 gastlessen aangevraagd, waarvan we inmiddels een groot deel hebben ingevuld. De Promotie Evenementen Techniek voor basisschoolleerlingen vinden ook weer op locatie plaats en wij organiseren onze najaarsbijeenkomst voor donateurs. Dit keer geen gewone bijeenkomst, maar de viering van 10 jaar Infra Bindt, een mooie mijlpaal! Zet u woensdag 12 oktober alvast in uw agenda?

Gastlessen
Gelukkig zijn de besmettingscijfers gedaald en kunnen we weer volop gastlessen organiseren. De scholen zijn met een inhaalslag bezig en de aanvragen blijven binnenkomen. Ze hebben niet allemaal ruimte in het resterende schooljaar, maar willen volgend jaar graag met ons verder. Totaal staat de teller nu op 130 gastlessen, net zoveel als voor de coronacrisis! Dit aantal kan nog stijgen, omdat nog niet elke school een keus heeft gemaakt. We hebben inmiddels 98 gastlessen vastgelegd en zoeken nog gastdocenten voor 32 lessen.

Gastdocenten
Onze gastdocenten hebben hun best weer gedaan voor de klas, ondanks hun volle agenda’s. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben vier nieuwe gastdocenten zich bij ons aangemeld en daar zijn we erg blij mee! Natuurlijk zijn extra gastdocenten nog steeds van harte welkom, want vele handen maken licht werk.

Promotie Evenementen Techniek (PET)
De afgelopen periode vonden de PET’s in Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad plaats. De evenementen waren weer een groot succes. Diverse aannemers stonden hier namens Infra Bindt en zij wisten de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs goed te boeien met de techniek. De leerlingen bouwden een brug van papier – vast onderdeel van de PET’s – waarbij het team met de sterkste brug de wedstrijd won.

Op 12 en 13 mei vindt PET West-Friesland West plaats en vanaf 7 juni staat PET Den Helder gepland. Tijdens dit laatste evenement kan twee weken aan techniek worden gesleuteld.
Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

Graag tot ziens op onze bijzondere najaarsbijeenkomst op 12 oktober!

Gert Oerlemans,
voorzitter Infra Bindt

Succesvolle Open Dag op 3 maart

In de sfeervolle praktijkhal van het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard stonden op donderdag 3 maart overal stands met vragen en opdrachten. Het was weer de traditionele Open Dag om jongeren kennis te laten maken met de sector. Studenten van de verschillende infra-opleidingen in Noord-Holland begeleidden het praktijkgerichte circuit.

De geïnteresseerde bezoekers konden met hun vragen terecht bij de studenten in de hal of bij het informatiecentrum in de kantine. Docenten vertelden de jongeren en hun ouders hier alle in en outs van de opleidingen en mogelijkheden in de infra, onder het genot van een kop koffie of een ander lekker drankje en hapje.

Mooie aanmeldingen
De Open Dagen worden georganiseerd door Infra Bindt. Diverse aankondigingen verschijnen van tevoren in lokale en sociale media om zoveel mogelijk bezoekers aan te trekken. Op 3 maart ontvingen we 14 enthousiaste jongeren, waarvan 8 zich hebben aangemeld voor een vervolgopleiding in de infra. We zijn blij met deze nieuwe kandidaten en trots op het resultaat van weer een succesvolle Open Dag.

In the spotlight: Perry van Eijk

De techniek trok hem als kind al en daarom koos Perry van Eijk voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra bij het Horizon College in Heerhugowaard. Hij doet het goed in zijn eerste jaar. Boeiende vakken, leuke praktijkprojecten en een leerzame snuffelstage bij de gemeente Koggenland sterken hem in zijn keuze: in de infra zit hij op zijn plek!

“Mijn opa heb ik vaak geholpen met klussen. Hij verbouwde huizen en ik heb veel van hem geleerd. Als kind was ik al graag met de techniek bezig: timmeren, met Lego bouwen, met Lego Technic machientjes in elkaar zetten en zo. Mijn ouders en broer zitten niet in de bouw, maar mij trekt dat. En zeker na twee havo-jaren in coronatijd wilde ik graag met mijn handen bezig zijn. Stilzitten en de hele dag op kantoor zijn niets voor mij! De helft binnen en de helft buiten kan wel, maar hoe meer buiten hoe beter, zo ben ik gewoon.”

Bewust de infra
“Vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en natuurkunde gaan me goed af. Mijn havo-achtergrond geeft mij daarvoor wel een voorsprong. Daarom vind ik nieuwe vakken als sterkteberekening, materiaalkennis en CAD-tekenen juist interessant. Naast de theorie doen we elke periode een project. We zijn nu bezig met een havenproject en doorlopen alles wat erbij komt kijken: een haven ontwerpen met ligplaatsen, beschoeiing, steigers, maar ook de vergunningen, de schetsen, Autocad-tekeningen tot het 3D-model. De weg- en waterbouw is wat groter en grover en past daarom meer bij me dan de woningbouw bijvoorbeeld. Rekening houden met verschillende dingen, zoals zout en zoet water, vind ik heel interessant.”

Afwisselende stage
Voor zijn snuffelstage van twee weken kon Perry bij de gemeente Koggenland terecht. “Voorheen was er in het eerste jaar geen snuffelstage, maar door die kennismaking met de praktijk weet je juist waarvoor je het doet. Bij de gemeente ben ik goed begeleid door Tim van Lochem. Ik kon bij iedereen op de afdeling terecht en werd meegenomen naar verschillende klussen buiten. Ik ging met Sjaak op pad die checkt of rioleringen in goede staat zijn en keek op kantoor mee hoe hij meldingen binnenkrijgt en iemand aanstuurt voor reparatie of onderhoud. Het is een man met passie, echt leuk om te horen hoe alles zit. Met Jan ging ik mee naar een kruising die nieuw werd aangelegd. Hij koppelt kantoor met buiten. Met Cornelis maakte ik de oplevering van een leidingwerk in Obdam mee en leerde ik dat je goed moet opletten om alles helemaal goed te krijgen.”

Goede kansen
“Aan het begin van het tweede studiejaar ga ik tien weken stage lopen. Ik weet nog niet waar ik uiteindelijk terecht wil komen. Eerst buiten ervaring opdoen voordat je binnen bij bijvoorbeeld een gemeente gaat werken lijkt me wel handig. Misschien ga ik na deze vier jaar een hbo-opleiding volgen of me anders verder in een bedrijf ontwikkelen, want ik ben wel van hogerop komen. In welke functie vind ik nog lastig te zeggen. Ik denk richting de uitvoerderskant als koppeling tussen binnen en buiten om de uitvoering van opdrachten aan te sturen. Ik blijf bij de infra, dat weet ik zeker. Ik zie de toekomst heel positief tegemoet: een baan ligt zeker voor het oprapen, want er is een groot tekort aan infra- en bouwmensen. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ik zou zeggen: ‘Kom allemaal in de infra werken, want er is genoeg te doen’!”

Stagebegeleider Tim van Lochem, werkvoorbereider bij de gemeente Koggenland:
“Perry weet wat de infrawereld inhoudt en stond ervoor open om te leren. Daarom was het voor mij niet moeilijk om hem met onze afdeling kennis te laten maken. We hebben bij Openbare Ruimte verschillende disciplines als groen- en speelvoorzieningen, riolering, openbare verlichting, kunstwerken, kabels & leidingen en wegen. Daarnaast verzorgen wij voor ontwikkelingslocaties het bouw- en woonrijp maken van de gebieden en doen daarvoor het ontwerp en de uitvoering. We zijn met een klein aantal mensen, vlak bij elkaar, en dat schakelt prettig. Daardoor kon Perry met meerdere collega’s mee op pad om te zien waarmee wij op kantoor en buiten bezig zijn. Hij heeft goed werk kunnen verrichten. Zo heeft hij een tekening uitgewerkt en een overzicht gemaakt van de opleverpunten van het leidingproject. Dat is nuttig voor ons en hij leert ervan. Als een persoon capabel is, ontstaat er een mooie kruisbestuiving en dat was bij Perry absoluut het geval.”

“Zelf heb ik al aan drie kanten in de infra gewerkt: bij een aannemer, een ingenieursbureau en nu vier jaar bij de gemeente. Dat bevalt me enorm goed. Het gaat om onze eigen voor- en achtertuin die we zo goed mogelijk inrichten en beheren. Daar hebben we zelf de verantwoordelijkheid voor en de controle over. We zitten aan de voorkant van een ontwerp en daarover denken en beslissen we mee. De gemeente staat altijd open voor stagelopers. Scholieren en studenten krijgen daardoor een beeld van de sector en wij kunnen het werkveld van de gemeente laten zien dat boeiender is dan vaak wordt gedacht. De infra is echt een goede keuze. Je kunt bij aannemers, ingenieursbureaus, gemeentes en andere opdrachtgevers terecht en daarbinnen kun je zoveel kanten op. Het is heel dynamisch.”

Perry van Eijk bepaalt de erfgrens met een gps-meetstok

Bericht van de voorzitter

Infra Bindt bestaat dit jaar 10 jaar en dat laten wij niet ongemerkt voorbijgaan! In het najaar zullen wij dit tijdens onze najaarsbijeenkomst uitgebreid vieren. We zijn in gesprek met een interessante spreker die u zeker zal aanspreken! De datum is al bekend: woensdag 12 oktober 2022. Zet u deze alvast in uw agenda? Vanwege dit feest en het nog altijd aanwezige coronavirus is de voorjaarsbijeenkomst van 24 maart komen te vervallen.

 

Corona op zijn retour?

Het coronavirus lijkt minder gevaarlijk te zijn en de beperkende maatregelen zijn inmiddels afgeschaald. Scholen krijgen meer lucht om zaken te organiseren, hoewel hele klassen vaak nog thuis zitten. Enkele grootschalige evenementen werden afgezegd, zoals Promotie Evenementen Techniek, of naar een ander moment verplaatst. Veel gastlessen konden gelukkig doorgaan.

 

Gastlessen

De scholen zijn nog steeds erg enthousiast over onze gastlessen en de aanvragen blijven binnenkomen. Totaal 56 scholen hebben interesse getoond en met 46 scholen hebben we al afspraken gemaakt. Op dit moment zijn al 68 gastlessen vastgelegd en wij zoeken nog gastdocenten voor 48 lessen. Totaal staat de teller nu dus op 116. Dit aantal stijgt waarschijnlijk nog, omdat niet iedereen nog heeft gereageerd. We zijn erg blij met dit succes!

 

Gastdocenten

Onze gastdocenten hebben ons prima geholpen bij de gastlessen, ondanks hun vaak volle agenda’s. Onze oproep heeft zeker meer gastdocenten opgeleverd: sinds 1 september 2021 hebben zich 20 nieuwe gastdocenten aangemeld. Ook daar zijn we erg blij mee! Ik hoop dat zij snel een leuke school zien langskomen om hier een gastles te geven.

 

Natuurlijk zijn nieuwe gastdocenten nog steeds van harte welkom, want vele handen maken licht werk.

 

PET’s

Enkele PET’s (Promotie Evenementen Techniek), bestemd voor het basisonderwijs, zijn vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar het voorjaar.

 

Op 24 maart gaat PET Haarlem van start, gevolgd door PET Haarlemmermeer (29 maart), PET Zaanstad (4, 5 en 6 april) en PET West-Friesland West (12 en 13 mei). Aannemers nemen deze dagen voor hun rekening, waarbij de leerlingen een brug van papier kunnen bouwen.

 

De reeks wordt afgesloten met PET Den Helder, waar vanaf 7 juni twee weken aan techniek kan worden gesleuteld. Hier regelen vrijwilligers onze stand.

 

Alleen PET Gooi en Vechtstreek is naar volgend schooljaar verplaatst.

 

Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Tot slot

Infra Bindt blijft actief verbinden en daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken.

 

Graag tot ziens op 12 oktober!

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

 

Open Dagen Infra Opleidingen

Open Dagen Infra Opleidingen

 

Op woensdag 8 december ontvingen we op onze Open Dag 25 geïnteresseerde scholieren en de volgende staat alweer op de planning: donderdag 3 maart a.s. van 16.00 tot 20.00 uur. Studenten van verschillende infra-opleidingen waren in het Infra Opleidingscentrum aanwezig om de deelnemers kennis te laten maken met de sector via het succesvolle circuit.

 

Een week vóór het evenement waren er nog niet zoveel inschrijvingen, maar in de dagen daarna stroomden ze binnen. Mede door de hulp van de enthousiaste studenten en docenten van de infra-opleidingen is ook deze Open Dag een succes geworden.

 

De deelnemers aan het circuit wisten veel vragen goed te beantwoorden en de opdrachten behendig uit te voeren. Het was een nek-aan-nekrace. Er kan er uiteraard maar één de beste zijn en dat was dit keer Mees Brounne uit Heerhugowaard. Hij won een Samsung tablet. Mees, van harte gefeliciteerd!

 

Open Dag op 3 maart

De volgende Open Dag Infra Opleidingen vindt plaats op donderdag 3 maart van 16.00 tot 20.00 uur. Studenten en docenten van de infra-opleidingen in Noord-Holland (mbo en hbo) staan weer klaar om vragen te beantwoorden. Er zijn korte films en presentaties en wederom het circuit met vragen en opdrachten. Voor de winnaar dit keer een tablet of IPod!

 

De Open Dagen worden georganiseerd door Infra Bindt en vinden plaats in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. We hopen daarmee jonge mensen enthousiast te maken voor onze sector met mooie doorgroeimogelijkheden!

Een middag van een gastdocent …

In januari verzorgde Infra Bindt zes prachtige gastlessen op het rsg Wiringherlant in Wieringerwerf. Gastdocenten Ted en Bart van Van ’t Hek Groep, Eric van der Ploeg en Pepijn Lautenschutz van KWS Infra en Koen Bakker van Boskalis Nederland wisten de leerlingen goed te boeien. Het leverde eerlijke en mooie feedback van de leerlingen en de schooldocent op.

 

Ted en Bart gaven op 24 en 28 januari samen drie gastlessen met daarin een presentatie over Infra Bindt, de infra en toonaangevende waterwerken. Ze vertelden over Rotterdam, de grootste haven van Europa, en over de zeesluis van IJmuiden, de grootste sluis ter wereld. Aan bod kwamen ook lopende projecten in de regio Wieringerwerf, waardoor de interactie met de leerlingen op gang kwam. Uiteraard brachten ze ook het heiwerk van Gebr. Van ’t Hek naar voren. Het bouwen van een brug zonder bevestigingsmaterialen was een mooie afwisseling. De leerlingen kregen hulp van een YouTube-instructiefilm, de gastdocenten en de docent, en gingen enthousiast aan de slag.

Op 25 januari was het de beurt aan Eric en Pepijn. Zij namen twee gastlessen voor hun rekening en zijn zeer te spreken over de ontvangst. Leerlingen die nog niet hun keuze hebben bepaald, waren oprecht geïnteresseerd. De tips van Eric en Pepijn: laat de gastlessen maximaal een uur duren, want het is voor de doelgroep al gauw te lang. Die beperkte tijd helpt je bovendien om als gastdocent bij de kern van de boodschap te blijven. En nog een onderwerp voor de workshop zou fijn zijn. Dan kun je ter plekke kiezen, afhankelijk van de reactie van de klas. De samenwerking met de betrokken schooldocent was goed en hij gaf de beide mannen welverdiende goede feedback.

 

Koen verzorgde op vrijdag 28 januari eveneens een erg leuke gastles. Hij bracht boeken en folders mee, en hield een mooi en duidelijk verhaal over Boskalis, Infra Bindt en onze sector. Ook nu was het bouwen van een brug zonder bevestigingsmaterialen een groot succes. Als extra uitdaging had schooldocent Cees een krat vol balkjes meegebracht om ook daarmee een brug te bouwen. Deze werd belast met rugzakken van de leerlingen om uit te proberen hoeveel gewicht de constructie kon dragen. De afwisseling van een presentatie en een opdracht viel ook bij deze leerlingen in goede aarde.

 

Positieve feedback

De leerlingen vonden het originele programma leuk en leerzaam: “Een superleuke les!”. Ze hebben geleerd welke opleidingen en beroepen er in de infra zijn.

 

De schooldocent was zeer positief over de voorbereidingen door Infra Bindt en het enthousiasme van de gastsprekers. Ook de gadgets voor de leerlingen vielen in de smaak. En het filmpje ‘van wc naar waterzuivering’ was een topper! Als goede tips stelde hij voor een Nederlandstalig informatiefilmpje te laten zien, meer meisjes in beeld te brengen en iets te vertellen over de uitstroomrichtingen voor mbo niveau 2 en 3. De brugopdracht was succesvol, dus ook de informatieve delen wellicht afwisselen met een korte energizer als een tekenopdracht. Zijn algehele conclusie: “Een hele leuke ervaring en zeker voor herhaling vatbaar.”

 

Complimenten voor onze gastdocenten!

 

 

In the spotlight: Jens Glas

Na tien weken stage was het Jens Glas duidelijk: calculeren is in de praktijk toch anders! “Je moet goed tekeningen kunnen lezen om de informatie eruit te halen voor de begroting.” Zijn collega’s bij calculatieadviesbureau BKS Schagen gaven graag antwoord op zijn vragen en daardoor leerde hij snel. Zijn enthousiasme over de sector is er nog groter door geworden.

 

Jens volgt de opleiding Middenkaderfunctionaris infra aan het Horizon College. In zijn tweede jaar zijn de praktijklessen bij het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard. “In het laatste jaar van mijn middelbare school bezocht ik verschillende Open Dagen van vervolgopleidingen. Ik ben een fanatiek sporter, voetbal vijf keer in de week, maar wilde van sport geen werk maken. Het werd de infra. Ik liep al eens mee met een metselaar en zag hoe een werk gerealiseerd werd. Wat ook meespeelde, is dat ik al interesse had in technische tekeningen, zoals plattegronden.”

 

Kennis en praktijk

De praktische opleiding is een bewuste keuze. “Het lijkt mij handig om eerst kennis van buiten op te doen en dan pas te leren tekenen en calculeren. Ik wil op voorhand voorkomen dat ik niet begrijp wat buiten nodig is. De opleiding bevalt me goed. We werken in projectgroepen en krijgen opdrachten mee, en zelf mag je verzinnen hoe je die verdeelt en invult. De vakken sluiten goed op elkaar aan. In het vak Autocad leren we duikers tekenen en in ons project waren we ook bezig met een duiker onder een weg. Dat geldt ook voor het maken van begrotingen. Wat je leert, kun je meteen toepassen. De volgende opdracht gaat over een woonwijk.”

 

De waarde van stage

De praktijk was toch echt lastiger, ontdekte Jens tijdens zijn stage bij BKS Schagen. “Als je de tekening niet snapt, heb je niet alle informatie voor je begroting. Ik heb een paar begrotingen samen met mijn stagebegeleider gedaan. Als je je werk elke keer laat controleren en vragen stelt, komt het wel goed. Eerst was ik een hele dag bezig om één betonpijler uit te rekenen, maar daarna ging het veel sneller.”

 

“In die tien weken heb ik zoveel gedaan: een opmaak voor een begroting gemaakt, uitgezocht welke wanden er gestuukt moesten worden, welke kozijnen in het gebouw zaten. Als laatste was ik bezig met een zuiveringsgemaal in Amsterdam. De tekeningen en informatie heb ik verwerkt in Ibis-trad, zodat de calculator de begroting kon maken met de hoeveelheden en prijzen die ik had ingevoerd. Na mijn stage ben ik nog een dag terug geweest om het resultaat te zien. Door mijn stage ben ik echt goed geworden in bedrijfskunde.”

 

“Ik heb gemerkt dat iedereen heel bereid was om me te helpen als ik interesse toonde. Tegelijkertijd wil ik graag zoveel mogelijk zelf uitzoeken, zodat ik geen andere mensen in hun werk hoef lastig te vallen en ik het de volgende keer weer kan vinden. Alles heeft met elkaar te maken: zonder tekening geen bestek en zonder bestek geen begroting. Die samenhang vind ik mooi.”

 

De tien weken stage zitten er nu op en het was een goede tijd voor Jens. “De mensen bij BKS hebben veel kennis. We aten elke dag samen en er was een gezellige sfeer. Die weken waren zo voorbij.”

 

De volgende stap

“Volgend jaar loop ik twintig weken stage en dan wil ik graag naar buiten, zodat ik kan vergelijken om een keuze te maken. Ik weet nog niet of ik na het vierde jaar doorga met een hbo-opleiding of gelijk ga werken, want er is veel behoefte aan nieuwe vakmensen. Als je van computerwerk houdt, is calculator een goede keuze, maar je kunt ook naar buiten. De infra is zo divers, dat spreekt me aan.”

 

 

Stagebegeleider Marten Kingma, directeur van BKS Schagen:

“Jens is een enthousiaste jongen! Al na vijf minuten kennismaken zei ik: ‘Het kan’. Zijn werkhouding is prima en dat vind ik belangrijk. Dat zegt iets over wat je meekrijgt. Kun je een gesprek voeren? Kun je vragen stellen? Mensen willen altijd kennis met je delen, maar als je geen vragen stelt, dan gebeurt het niet. Jens deed dat goed.”

 

“De opleidingen zouden naar mijn idee meer de praktijk in moeten gaan. Laat de studenten veel zien en doen, zodat ze zich een voorstelling kunnen maken van hoe het gebeurt. Dat blijkt vaak anders te zijn dan gedacht. Corona met online lessen hielp daarbij niet. En aan de studenten: geef je ogen goed de kost. Ben je intrinsiek gemotiveerd? Ben je leergierig? Dan kom je er wel. Al sinds ik in mijn beginjaren heb gezien hoe een afzinktunnel wordt gemaakt, vind ik het een fantastisch vak.”

Mees Brounne heeft tablet gewonnen bij Open Dag op 8 december

Tijdens de Open Dag konden de veel al jonge deelnemers meedoen aan het circuit met vragen en opdrachten. Er was hiermee een tablet te winnen ter waarde van € 500,-

Zij  hebben hun uiterste best gedaan om voor de prijs in aanmerking te komen. Het was een nek aan nek race met heel veel goede antwoorden voor de vragen en behendigheid van de opdrachten. Er kan er uiteraard maar 1 de beste zijn en dat is voor deze open dag  Mees Brounne  uit Heerhugowaard geworden.

Foto: Ronald Geiteman (rechts) overhandigt de tablet aan de winnaar

Bericht van de voorzitter

Het schooljaar is nu drie maanden oud en het coronavirus waart weer in alle hevigheid rond. Wederom is de anderhalvemetersamenleving ingesteld en zijn andere beperkende maatregelen van kracht. Tot begin november konden alle geplande gastlessen en beroepenavonden gelukkig doorgaan. Inmiddels zijn vier beroepenavonden afgezegd en is het even afwachten of de gastlessen door kunnen gaan.

 

Gastlessen

In het nieuwe schooljaar zijn we snel gestart met onze gastlessen. De scholen zijn erg enthousiast en de aanvragen komen nog steeds binnen. Scholen willen de schade inhalen. We hebben met 45 scholen contact en met 25 scholen al afspraken gemaakt. Op dit moment zijn 49 gastlessen vastgelegd en zoeken wij gastdocenten voor 26 lessen. Totaal staat de teller dus op 75 gastlessen!

Of deze allemaal door kunnen gaan, hangt af van de coronamaatregelen. Verder zijn wij afhankelijk van de volle agenda’s van onze gastdocenten. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe enthousiaste vakgenoten die ambassadeur voor de infra willen worden, want de jeugd heeft de toekomst!

 

Dag van de gastdocent

Op 28 oktober was de Dag van de gastdocent. Veel docenten kwamen bijeen om hun ervaringen te delen met vakbroeders. Wat moet er veranderen aan de informatie, wat werkt wel en wat niet? Wij namen ook afscheid van Jaap Kostelijk, onze oudste en meest productieve gastdocent.

We werden vervolgens bijgepraat door Marina van der Wal, die een lezing gaf over de pubers aan wie wij lesgeven. Hoe benader je deze leeftijdsgroep op de juiste manier? In ieder geval niet met vermaningen zoals ‘ga toch rechtzitten joh!’ Veel toehoorders doen dat graag vanuit de Costa Brava-houding: zoveel mogelijk horizontaal. Het blijkt dat deze groep met die benadering het beste luistert.

We gaan dit evenement elk jaar aan het begin van het schooljaar organiseren.

 

Promotie Evenementen Techniek

Inmiddels zijn wij ook weer gestart met de Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor het basisonderwijs. PET Alkmaar, PET IJmond en PET West-Friesland Oost waren een groot succes. Aannemers namen deze dagen voor hun rekening, waarbij de leerlingen een brug van papier konden bouwen. Er kwamen mooie kunstwerkjes uit de bus, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs won.

De overige PET’s kregen te maken met de verscherpte coronamaatregelen. Daarom werden de PET’s in Gooi en Vechtstreek, West-Friesland West en Haarlemmermeer verplaatst naar het voorjaar van 2022. Meer informatie en data zijn te vinden op www.petevents.nl en www.techportal.nl.

Ik wens iedereen een gezonde feestmaand!

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt