Open Dag Infra Bindt 4 maart 2021

Nu de Open Dag Infra Opleidingen van Infra Bindt – op 9 december 2020 – achter ons ligt, willen we deze eerst evalueren. Wat deden we goed en wat kan beter? Voldeed het programma met presentaties over mbo- en hbo-opleidingen aan de verwachtingen? De conclusies nemen we mee naar de volgende Open Dag. Deze staat al vast: donderdag 4 maart 2021. Hoe de dag eruit zal zien, is nog een verrassing. Meer informatie volgt in onze nieuwsbrief van februari 2021.

Verhalen uit de praktijk: Roel van Diepen in opleiding in de Infra

Het Horizon College is een van de partners van Infra Bindt. Door de samenwerking met onder meer het bedrijfsleven krijgen studenten de kans praktijkervaring op te doen. Roel van Diepen voltooide twee concrete projectopdrachten als Proeve van Bekwaamheid en haalde daarmee zijn vakdiploma in de Infra.

 

“Tijdens mijn opleiding had ik al eerder stage gelopen. In het tweede jaar liep ik als assistent mee met een uitvoerder van KWS en in het derde jaar zat ik bij Van ’t Hek in de werkvoorbereiding. Mijn examenopdrachten in het vierde jaar deed ik weer bij KWS: een onderhoudsplan schrijven en een uitvoeringswerk voorbereiden en begeleiden. Al mijn stages vond ik leuk, elke dag ging ik er met plezier naartoe.”

 

Onderhoudsplan schrijven

“De opdrachten duurden allebei 13 weken. Ik kwam eerst op kantoor voor een onderhoudsproject voor de provincie Noord-Holland. KWS onderhoudt alle infrastructuur in de regio Gooi en Vechtstreek en in de regio Zaanstreek-Waterland. Voor het onderhoudsplan voor een faunavoorziening inspecteerde ik de kwaliteit, maakte een planning en een begroting. Daarmee ging ik met de onderhoudsmanager, mijn stagebegeleider, naar de uitvoering toe om advies te geven. Om de opdracht goed te doen moet je weten waar je de eisen kunt vinden en moet je zelfverzekerd zijn om ze te bespreken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Na onze gesprekken hebben ze de jaarplanning nog wat aangepast.”

 

Vervanging straatmeubilair organiseren

“In de tweede opdracht was ik verantwoordelijk voor de vervanging van het straatmeubilair in de regio Zaanstreek-Waterland. Dat ging misschien wel om meer dan 600 onderdelen die vervangen moesten worden, waaronder borden, prullenbakken en picknickbanken. Ik deed het hele traject: vanuit de nulmeting een inventarisatie doen om te kijken wat aan vervanging toe was, gesprekken voeren met leveranciers over prijzen en levertijden, de inkoopcontracten opstellen samen met de werkvoorbereiding, de planning maken en de uitvoering begeleiden. Ik heb mijn rijbewijs en kreeg een auto van KWS te leen om mijn werk te doen. Vooral de gesprekken met de leveranciers en al het regelwerk vond ik erg leuk. Het was best lastig om in te schatten hoe lang ik erover zou doen om op tijd klaar te zijn, maar het is gelukt. Alles was op tijd vervangen.”

 

Volgende stap

Met een prachtige eindbeoordeling voor beide opdrachten en de eerder goed afgelegde examens behaalde Roel zijn diploma als middenkaderfunctionaris Infra aan het ROC Horizon College. Maar hij heeft nieuwe ambities. “Toen ik op de middelbare school zat, werd vlak bij ons huis de Westfrisiaweg in Zwaag aangelegd. Ik vond het bijzonder om te merken dat de doorstroming daarna echt veel beter was. Wegen, bruggen en tunnels vond ik altijd al interessant en zie je overal om je heen. Het leuke van de Infra is dat je door het hele proces gaat. Ook de combinatie van buiten en binnen maakt het voor mij zo leuk en de collega’s zijn heel vriendelijk. Daarom koos ik voor een opleiding in de Infra. Ik wil graag uitvoerder worden en daarna opklimmen tot projectleider. Ik ben daarom gestart met de hbo-opleiding Civiele Techniek bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. Hopelijk hebben we snel weer fysiek onderwijs, want nu is er veel online.”

Eerder gelopen inspectie van een dassentunnel. Hiervan is een analyse gemaakt.

Geslaagde Open Dag Infra Opleidingen

Met 22 enthousiaste en geïnteresseerde kandidaten werd de Open Dag Infra Opleidingen van Infra Bindt goed bezocht. De hopelijk toekomstige infrastudenten gingen in de opleidingshal via een circuit langs diverse vragen en opdrachten. Studenten van Hogeschool Inholland, het Horizon College, het Regio College, SPG-NH en GOA Leidingtechniek hielpen hierbij door enthousiast over hun eigen ervaringen te vertellen.

 

De kandidaten werden opgevangen in de kantine, waar films over infraberoepen draaiden. Daarna volgde een gesprek met docenten over de vervolgopleidingen en de mogelijkheden in de Infra. Diverse spreekkamers en leslokalen waren voor deze gesprekken ingericht, helemaal coronaproof.

 

Vervolgens gingen de potentiële studenten de hal in waar zij 15 vragen en opdrachten kregen, begeleid door studenten die nu al een infra-opleiding volgen. De opdrachten varieerden van een kabel opzoeken met apparatuur tot een behendigheidstest met een graafmachine. Ook werden vragen gesteld als: hoe diep ligt het riool en wat betekenen de diverse verkeersborden?

 

Veel kandidaten waren enthousiast over de diversiteit en de mogelijkheden van de Infra. Met een goede opkomst van 22 enthousiaste en geïnteresseerde kandidaten, en door het enthousiasme van de studenten bij de opdrachten, is het een geslaagde avond.

 

Bericht van de voorzitter

De tweede golf van de coronacrisis houdt aan. Alle Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland hebben de bakens daarom verzet. Het is onder de huidige beperkingen niet mogelijk een techniekfestijn voor 300 basisschoolleerlingen in een sporthal te organiseren. Met veel creativiteit worden nieuwe vormen bedacht om de scholieren toch kennis te laten maken met de techniek.

 

PET IJmond koos voor een online spektakel: een techniekquiz waaraan de basisscholen in deze regio konden meedoen. De techniek werd op een leuke manier met gekke mannetjes en vrouwtjes uitgebeeld. Wij deden ook mee door een vraag te verzinnen, die door De Bie Infra in een leuk filmpje over een mobiele kraan werd gesteld. PET Haarlemmermeer en PET Haarlem gaan in januari iets soortgelijks organiseren.

Online voorlichting

Ook de voorlichtingsavonden bij het voortgezet onderwijs zijn grotendeels online gegaan. Avonden met informatiekraampjes, presentaties en veel bezoekers zijn in deze anderhalvemetersamenleving gewoon niet mogelijk. Onze voorlichters doen mee en dragen hun kennis vanachter het beeldscherm zo goed mogelijk aan de scholieren over. Daar neem ik mijn petje diep voor af!

 

Grote vraag naar gastlessen

Er is goed nieuws over onze gastlessen! De aangepaste vorm slaat goed aan. Er komen veel meer verzoeken dan verwacht. Er zijn nieuwe scholen bij die ons via de website wisten te vinden. Uiteraard nemen wij bij het geven van de gastlessen alle coronamaatregelen in acht.

Er doen op het moment van schrijven 17 scholen mee, die totaal 65 lessen hebben aangevraagd. Hiervan staan 28 gastlessen al vast, voor 21 lessen zoeken wij nog gastdocenten, en 16 lessen zitten nog in de pijplijn. Gastdocenten, let op uw mailbox, want wij doen regelmatig een beroep op u!

 

Sterkte, houd vol en blijf gezond! Ik wens u ondanks de corona prettige feestdagen.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

 

 

Donateurs

Infra Bindt blijft verbinden

 

Samen sta je sterk! Met dit motto ging Infra Bindt in 2012 van start. Het hoofddoel van ons samenwerkingsverband blijft intact: ons mooie vak onder de aandacht van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs brengen. Zo stimuleren wij dat zij steeds vaker kiezen voor het infraberoepsonderwijs. Alleen door samen te werken kunnen wij dit bereiken.

 

Het bestuur lobbyt continu om het aantal deelnemers te vergroten. In 2012 begonnen we met een enthousiaste groep van 5 scholen, 26 aannemingsbedrijven, 4 adviesbureaus en 20 overheidsdiensten. Totaal 55 deelnemers. Ondanks enkele afvallers, bijvoorbeeld door bedrijfsbeëindiging, is dit aantal inmiddels gegroeid naar 88! Ons samenwerkingsverband bestaat nu uit 8 scholen, 39 aannemingsbedrijven, 10 adviesbureaus, 26 gemeenten en 5 andere overheidsorganisaties.

 

Nova College gestopt

Het Nova College heeft helaas de deuren van de infra-opleiding moeten sluiten wegens een tekort aan leerlingen. De opleiding was in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, die wij helaas niet konden keren. Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 studeerden de laatste studenten Middenkaderfunctionaris Infra af. Dat vinden wij erg jammer voor deze mbo-4 opleiding in het IJmondgebied! Gelukkig is er een uitstekende spoorverbinding naar het Horizon College in Heerhugowaard en naar het ROC van Amsterdam, waar deze opleiding ook wordt gedoceerd.

 

Veranderingen zullen er altijd zijn, maar de kern is een grote, stabiele groep van enthousiaste partners. Door de restricties zijn enkele activiteiten nu niet mogelijk, maar Infra Bindt blijft zich inspannen om in Noord-Holland de instroom te stimuleren, en opleiding goed op de praktijk te laten aansluiten voor een gezonde sector. Ook in deze tijd.

Vernieuwde Open Dag

Vernieuwde Open Dag Infra Bindt

 

Op woensdag 9 december organiseert Infra Bindt – onder voorbehoud – opnieuw een Open Dag. Dit keer zijn de studenten van de diverse opleidingen de kartrekker. Met een opvallende campagne via social media, kranten, scholen en billboards trekken wij toekomstige studenten aan om naar deze voorlichtingsdag te komen.

 

Deze nieuwe talenten maken via een kennisquiz kennis met de diverse opleidingen en facetten van de infra. Hiermee kunnen zij een mooie prijs winnen en een excursie met de hele klas naar een interessant infraproject. In de opleidingshal zetten we hiervoor een parcours uit langs de diverse vragen en opdrachten, met voldoende onderlinge afstand van elkaar. In de kantine draaien we diverse films over de diverse infraberoepen.

 

We hebben voor de nieuwe opzet gekozen, nadat we de Open Dag een aantal jaren met enthousiaste aannemers, opdrachtgevers en adviesbureaus hebben ingevuld. De huidige studenten doen dat op een heel eigen wijze. Ze staan bij de opdrachten en vertellen wat ze leuk vinden aan hun opleiding. De docenten, herkenbaar aan hun fluorescerende hesjes, leggen uit hoe de opleidingen in elkaar zitten en welke opleidings- en beroepsmogelijkheden de infra biedt. Het geheel zal worden opgefleurd met leuke muziek en diverse hapjes en drankjes.

 

Lees meer

Gastlessen aangepast

Gastlessen aangepast

 

Na evaluatie van onze gastles ‘Kennismaken met de infra’ hebben we deze aangepast. Het programma is nu ingekort tot 1 uur en uitgewerkt in twee varianten, afhankelijk van het type leerling. De eerste afspraken zijn alweer gemaakt. Ondanks de coronarestricties willen we ook dit schooljaar weer vele leerlingen enthousiast maken voor ons mooie vak.

 

Gelukkig konden de scholen na de zomervakantie weer open. Er gelden strenge afstandsnormen, zodat leerlingen en docenten niet met elkaar in direct contact komen. Fysieke ontmoeting met ouders en andere volwassenen wordt sterk beperkt. Gelukkig organiseert het voortgezet onderwijs nog steeds beroepenvoorlichting, al is het soms online. De voorlichters van onze opleidingsscholen passen zich hier flexibel op aan.

 

Wat de gastlessen betreft hebben we al elf afspraken met het voortgezet onderwijs kunnen maken. Andere scholen zijn terughoudend om externe docenten toe te laten en dat respecteren wij uiteraard. Ook hierin volgen wij het beleid van de scholen.

 

Aangepaste gastles

Door de coronamaatregelen hebben wij de gastlessen niet samen met de gastdocenten, maar in ons Operationele Team geëvalueerd. Uit onze evaluatie bleek dat de gastles ‘Kennismaken met de infra’ voor het voortgezet onderwijs ‘op de schop’ moest. Deze lessen duren nu 1 lesuur en verschijnen voortaan in twee vormen:

  • voor de vmbo- techniekscholen (niveau 1 t/m 3 BBL): informatie over uitvoerende beroepen en aansluitend een praktische workshop met de opdracht om een brug te bouwen;
  • voor mavo/havo/vwo-scholen (niveau 4 BOL en hbo): informatie over ontwerpende en leidinggevende beroepen en aansluitend een workshop met de opdracht om een complete woonstraat te ontwerpen.

 

De te bezoeken school kiest, in overleg met ons, welke gastles wordt gegeven.

 

Word gastdocent!

We blijven op zoek naar jonge medewerkers van aannemers en adviesbureaus die een dag per jaar kunnen vrijmaken voor dit belangrijke wervingswerk. Vele handen maken licht werk en het gaat om onze toekomstige collega’s!

 

Wie meldt zich aan als gastdocent? Gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.

Bericht van de voorzitter

Geen Najaarsbijeenkomst, wel een nieuwe gastles

 

Het coronavirus houdt ons nog altijd in zijn greep en velen van u werken daarom nog steeds thuis. Gezien de toenemende verspreiding vinden wij het niet verantwoord om onze Najaarsbijeenkomst op donderdag 26 november door te laten gaan. Over de Voorjaarsbijeenkomst in maart 2021 kunnen wij nu slechts speculeren, maar wij hopen u dan weer te ontmoeten!

 

De Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland kunnen dankzij goede inspanningen in enkele gevallen doorgaan. Dat geldt voor de PET’s in Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad die de komende maanden – vooralsnog – gepland staan. Soms lukt het om voldoende afstand te creëren, soms ook niet. De PET’s in Alkmaar, West-Friesland en Het Gooi zijn om die reden afgelast.

 

Goed nieuws is dat de gastlessen in beperkte mate lijken door te gaan, uiteraard met alle coronamaatregelen. Onze gastles ‘Kennismaken met de infra’ voor het voortgezet onderwijs hebben we na evaluatie aangepast om beter aan te sluiten op de verschillende interesses van leerlingen. Daarover meer in ons bericht over de gastlessen.

 

Sterkte, houd vol en blijf gezond! Ik heb goede hoop dat we elkaar in het voorjaar weer kunnen ontmoeten.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Geslaagden aannemersdiploma KOB

Op 3 juli 2020 heeft de diploma uitreiking plaatsgevonden voor het aannemersdiploma voor de bouw en infra sector.
KOB Haarlem, Kader- en Ondernemers- opleiding in de Bouw, verzorgt al 75 jaar vanuit de regio Haarlem de aannemersopleiding. Dit betreft een 3 jarige avondopleiding, nadat men voldoende vooropleiding heeft genoten.
Dit jaar 10 geslaagden uit de bouw- en utiliteit en 3 geslaagden infra. In een bijzonder studie jaar waarbij vanwege corona virus vanaf maart les op afstand is gegeven en opdrachten digitaal zijn uitgevoerd. Toch was het mogelijk op gepaste wijze het verdiende diploma in bijzijn van hun partner in ontvangst te nemen. Op de foto de trotse gediplomeerden 2020!
Komend studiejaar wordt later dan gewoonlijk gestart met de modules. Na de herfstvakantie gaan wij weer van start. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot KOB.nl of mailen naar de plaatselijk directeur KOB Haarlem (Post@bob-kob.nl)

Scholen en corona

Van les in de klas naar les via Teams: de nieuwe realiteit

 

Op 16 maart werd het stil op de scholen. Ze gingen allemaal dicht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. ‘Flatten the curve’ werd de nieuwe maatschappelijke opdracht, met verstrekkende gevolgen. Ook het infraonderwijs schakelde onmiddellijk over. Online les, online groepsopdrachten, online examens en zelfs online vrijdagmiddagborrels werden normaal – alsof docenten en leerlingen het nooit anders hadden gedaan. Is het effectief? Enkele scholen met wie we samenwerken delen hun ervaringen.

 

Hogeschool InHolland

‘Wij zijn direct voortvarend aan de gang gegaan om de lessen, tentamens en examens zoveel mogelijk door te laten gaan’, aldus Ben Godijn, docent Civiele Techniek bij Hogeschool InHolland. ‘De lessen zijn al een paar weken online, via Teams, en dat gaat best goed. Zelf werk ik er ook mee. De studenten zijn er ook over te spreken en zijn blij dat ze zo geen achterstand oplopen. We zijn als team op zoek naar andere leuke activerende online onderwijsmogelijkheden en die ontwikkelen zich nu snel.’

 

‘Buitenprojecten zijn nu niet mogelijk en daarvoor bedenken we alternatieven. Bijvoorbeeld landmeten: je kunt de studenten fictieve metingen opgeven waarmee ze hoogte en dergelijke moeten berekenen. Met filmpjes laten we zien hoe de apparatuur buiten werkt, zodat ze daar een idee van krijgen en daarover vragen kunnen stellen. Dit ontwikkelt zich ook nog verder.’

 

‘Tentamens zijn lastiger. Een eerste examen, inclusief presentatie, is inmiddels met goed resultaat afgerond. De studente was daar superblij mee, omdat zij had verwacht dat het niet zou doorgaan. Al met al zijn we best tevreden. We vergaderen ook via Teams en hebben zelfs een vrijdagmiddagborreltje gehad, iets wat we tot op heden niet deden. Maar die persoonlijke noot, die we anders op school hebben, blijft belangrijk.’

 

Regio College en SPG-NH

‘De lessen zijn bij ons sinds de maatregelen gestopt, maar de studenten moeten natuurlijk kunnen doorgaan met hun opleiding’, aldus Frits Jousma, docent bij de afdeling Infra van het Regio College. ‘De loopbaancoaches geven hieraan op hun eigen manier sturing. Op niveau 2 en 3 werken de studenten veel met het digitale lesprogramma van Concreet, dat helpt natuurlijk. Niveau 1 werkt met lesbrieven die ze via de mail van ons ontvangen en niveau 4 stuur ik zelf elke week huiswerk via de mail om voortgang te blijven houden. Hun vorderingen houden we online bij. Als studenten vragen hebben, kunnen ze die telefonisch stellen aan de docenten.’

 

‘Na Pasen hebben we enkele theorie-examens afgenomen met kleine groepjes van 3’, vervolgt Frits, ‘met name bij diegenen die bijna gediplomeerd zijn.’ ‘Bij ons kunnen de leerlingen praktijkexamens inplannen die wij op de werkvloer of in de hal afnemen’, aldus Ronald Geijteman, opleidingscoördinator en leermeester bij SPG-NH.

 

Horizon College

‘Wij geven de lessen op dit moment ook online via Teams’, aldus Lisette Sont, docente bij het Horizon College. ‘We geven zo instructies en houden vragenuurtjes. Online zetten we ook de opdrachten klaar die de studenten digitaal inleveren. Ook krijgen ze digitale toetsen en ze overleggen zelf online in kleine (project)groepen. Een aantal examens nemen we op een later moment af, afhankelijk van het moment dat de scholen weer open mogen. Mondelinge examens kunnen eventueel online, daar kijken we nog naar. De examens in de Beroepspraktijkvorming gaan gewoon door.’

 

Nova College

‘Wij zijn ook overgeschakeld op digitaal onderwijs’, vertelt Loek Dam, docent bij het Nova College. ‘Momenteel hebben we nog vijf eindexamenkandidaten voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra. Zij ronden nu hun eindstage af bij het bedrijfsleven of de overheid. Hiermee komt helaas een einde aan deze infraopleiding bij onze school. We verwijzen nieuwe leerlingen door naar het Horizon College en het ROC van Amsterdam.’

 

KOB Infraopleidingen

‘Sinds wij geen gebruik meer konden maken van de lesfaciliteiten in het Nova College in Haarlem zijn wij overgestapt naar digitaal onderwijs. KOB stelt een professionele versie van Zoom ter beschikking’, aldus Frank Post, directeur KOB Haarlem. ‘Het onderwijs gaat gewoon door. Dit past goed in de ontwikkeling van digitaal onderwijs die al op het programma stond voor volgend jaar. Corona versnelt dit proces.’

 

‘De eindexamens per module zijn voor dit jaar geschrapt. De drie toetsresultaten van de docenten zijn bepalend voor het eindcijfer. De praktijkopdracht (boekwerk van circa 40 tot 50 pagina’s met realistische werkopdrachten) leveren de studenten op papier en digitaal in. De gebruikelijke verdediging vervalt dit jaar. De opdracht moet voldoende zijn en wordt nu beoordeeld door de docent en de aannemer vanuit de Plaatselijke Commissie. Over een eventueel mondeling herexamen medio juni wordt nog nagedacht. Zo mogelijk vindt dit plaats op de leslocatie en anders komt er een digitale oplossing.’

 

‘De diploma-uitreiking wordt naar verwachting verplaatst naar eind augustus/begin september. Uiteraard volgens de richtlijnen die dan daarvoor gelden. We verwachten dat de nieuwe lesmodules pas na de herfstvakantie 2020 starten, maar dat is nog niet zeker.’

 

GOA Leidingtechniek

‘Wat de ROC’s betreft, waar onze leerlingen de opleiding volgen, is digitaal onderwijs gelukkig al beleid’, vertelt Theo Streefkerk, leerwegcoördinator bij GOA. ‘Alle lessen, inclusief Nederlands, Rekenen en LLB, kunnen op afstand, mede dankzij ons digitale studiepakket. Bij de ROC’s zijn de docenten op de reguliere lesdagen van de BBL-groepen bereikbaar voor eventuele vragen. Ze controleren of de leerlingen zijn ingelogd en actief met de lesstof bezig zijn. Men is druk bezig met de voorbereidingen om de praktijklessen te hervatten en praktijkexamens af te nemen. Uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand en alle hygiënische maatregelen en aanpassingen.’

 

Civilion

‘Bij de deeltijd hbo-opleiding hebben we één lesdag gemist, daarna zijn we direct overgestapt op online onderwijs’, vertelt Lisanne de Gouw, talentcoach bij Civilion. ‘Ook bij het mbo geven we nu digitaal onderwijs. Omdat mbo-examens van overheidswege nog mogen doorgaan, onderzoeken we hoe we hieraan invulling kunnen geven, rekening houdend met alle regels.’

 

‘Online lesdagen van de mbo-studenten worden veelal opgedeeld in drie blokken. De docenten geven eerst uitleg en de studenten kunnen daarna zelfstandig aan de slag. Ook kan de docent studenten in kleine groepjes online laten samenwerken. De praktijklessen zijn komen te vervallen. Wel hebben we bij iedere student gekeken of de praktijkopdrachten die dit schooljaar op de planning staan, op het werk uitgevoerd kunnen worden onder begeleiding van een leermeester. De studenten voor wie dit niet mogelijk is, halen dit later in op onze opleidingslocatie in ’s-Hertogenbosch. De overige weken werken de studenten bij de aannemer waar ze zijn geplaatst.’

 

‘De feedback is dat alle studenten erg positief zijn over de online lessen. Ze waarderen de inzet van de docenten enorm die de lessen achter de schermen weten door te zetten. De drive en inzet van de studenten tijdens de lessen zijn goed, want ze willen zo min mogelijk studievertraging oplopen. We zijn heel trots op onze studenten, ook met de inzet die zij tonen op de bouwplaats, rekening houdend met alle maatregelen die zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.’