Mees Brounne heeft tablet gewonnen bij Open Dag op 8 december

Tijdens de Open Dag konden de veel al jonge deelnemers meedoen aan het circuit met vragen en opdrachten. Er was hiermee een tablet te winnen ter waarde van € 500,-

Zij  hebben hun uiterste best gedaan om voor de prijs in aanmerking te komen. Het was een nek aan nek race met heel veel goede antwoorden voor de vragen en behendigheid van de opdrachten. Er kan er uiteraard maar 1 de beste zijn en dat is voor deze open dag  Mees Brounne  uit Heerhugowaard geworden.

Foto: Ronald Geiteman (rechts) overhandigt de tablet aan de winnaar

Bericht van de voorzitter

Het schooljaar is nu drie maanden oud en het coronavirus waart weer in alle hevigheid rond. Wederom is de anderhalvemetersamenleving ingesteld en zijn andere beperkende maatregelen van kracht. Tot begin november konden alle geplande gastlessen en beroepenavonden gelukkig doorgaan. Inmiddels zijn vier beroepenavonden afgezegd en is het even afwachten of de gastlessen door kunnen gaan.

 

Gastlessen

In het nieuwe schooljaar zijn we snel gestart met onze gastlessen. De scholen zijn erg enthousiast en de aanvragen komen nog steeds binnen. Scholen willen de schade inhalen. We hebben met 45 scholen contact en met 25 scholen al afspraken gemaakt. Op dit moment zijn 49 gastlessen vastgelegd en zoeken wij gastdocenten voor 26 lessen. Totaal staat de teller dus op 75 gastlessen!

Of deze allemaal door kunnen gaan, hangt af van de coronamaatregelen. Verder zijn wij afhankelijk van de volle agenda’s van onze gastdocenten. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe enthousiaste vakgenoten die ambassadeur voor de infra willen worden, want de jeugd heeft de toekomst!

 

Dag van de gastdocent

Op 28 oktober was de Dag van de gastdocent. Veel docenten kwamen bijeen om hun ervaringen te delen met vakbroeders. Wat moet er veranderen aan de informatie, wat werkt wel en wat niet? Wij namen ook afscheid van Jaap Kostelijk, onze oudste en meest productieve gastdocent.

We werden vervolgens bijgepraat door Marina van der Wal, die een lezing gaf over de pubers aan wie wij lesgeven. Hoe benader je deze leeftijdsgroep op de juiste manier? In ieder geval niet met vermaningen zoals ‘ga toch rechtzitten joh!’ Veel toehoorders doen dat graag vanuit de Costa Brava-houding: zoveel mogelijk horizontaal. Het blijkt dat deze groep met die benadering het beste luistert.

We gaan dit evenement elk jaar aan het begin van het schooljaar organiseren.

 

Promotie Evenementen Techniek

Inmiddels zijn wij ook weer gestart met de Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor het basisonderwijs. PET Alkmaar, PET IJmond en PET West-Friesland Oost waren een groot succes. Aannemers namen deze dagen voor hun rekening, waarbij de leerlingen een brug van papier konden bouwen. Er kwamen mooie kunstwerkjes uit de bus, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs won.

De overige PET’s kregen te maken met de verscherpte coronamaatregelen. Daarom werden de PET’s in Gooi en Vechtstreek, West-Friesland West en Haarlemmermeer verplaatst naar het voorjaar van 2022. Meer informatie en data zijn te vinden op www.petevents.nl en www.techportal.nl.

Ik wens iedereen een gezonde feestmaand!

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

In the spotlight: Tim Laan

Tim heeft duidelijke doelen voor ogen: uitvoerder worden en het bedrijf van zijn vader overnemen. Hij volgt de opleiding Vakman gww bij het Regio College en doet ervaring op als grondwerker bij de regionale aannemer Markus B.V. “Het is voor mij het mooiste vak dat er is.”

 

“Stilzitten is niets voor mij”, aldus Tim. “Ik werk nu op het project Dijklander Ziekenhuis in Purmerend aan een grote straatrenovatie. We verwijderen de oude verharding en de bomen, zetten keerwanden, vervangen het riool en brengen nieuwe bestrating aan. Die afwisseling is lekker: ik doe van alles en zit regelmatig op de shovel, de kraan of de trekker. Erg leuk vind ik dat je iets moois voor een ander maakt.”

 

“Mijn broer heeft als uitvoerder stage gelopen bij Markus en mijn vader heeft in Duitsland een aannemersbedrijf in de infra en een verhuurbedrijf in grondverzetmachines. Daardoor kende ik het vak al. Het was een bewuste keuze om voor de mbo-opleiding Vakman gww te kiezen. Via SPG Noord-Holland ben ik bij het Regio College terechtgekomen. Op woensdag ga ik naar school en de andere dagen werk ik, dat is voor mij een goede combinatie. Natuurlijk is het wel eens zwaar om na een dag regen ’s avonds in de boeken te duiken, maar het meeste krijg ik op school wel af. De belasting van werken en leren valt me erg mee.”

 

Tim kreeg het advies in te stromen op niveau 2 van de opleiding, om het vak vanaf de basis te leren. “Dat was een goed advies. Grondwerk is lastiger dan ik dacht en dat leer je in de praktijk. Een riool bijvoorbeeld moet op bepaalde maten liggen om goed uit te komen bij een put. Daar moet je je koppie bij houden. Ik ga door met niveau 3 en 4 zodat ik weet waarover ik praat. Uitvoerder wil ik worden, omdat je dan deels binnen en deels buiten werkt, dat spreekt mij aan.”

 

“Ik zit nu in het tweede jaar van de tweejarige opleiding niveau 2 en vanaf het begin werk ik al bij Markus. Dat was mijn eigen keuze. Alles is goed geregeld hier. Als ik ergens om vraag, zoals kleding en werkschoenen, dan krijg ik dat. En ik heb erg leuke collega’s, dat vind ik heel belangrijk. Meerdere collega’s zie ik als leermeester. Ze nemen me serieus, nemen de tijd om iets uit te leggen en zijn bereid om het nog een paar keer te herhalen. Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Negen van de tien keer ben ik er als eerste en negen van de tien keer ga ik als laatste weg.”

 

“Het bedrijf van mijn vader, Alex de Kroon, wil ik uiteindelijk overnemen. Maar eerst nog doorleren. In de praktijk leer ik snel en over het vak ben ik heel enthousiast. Er zijn genoeg kansen in de infra, want er is binnen en buiten veel werk te doen. En dat vroege starten? Daar heb ik totaal geen moeite mee.”

 

Oproep bijdragen website en social media

Infra Bindt is in het leven geroepen om de infra meer bekendheid te geven. Dit omdat er door vergrijzing en andere factoren een tekort dreigt te ontstaan aan vakmensen in de sector. Daarom willen wij jongeren enthousiast maken voor ons mooie vak. De opleidingsscholen zijn er klaar voor!

 

De website en social media als Facebook, Instagram en LinkedIn zijn belangrijke communicatiemiddelen voor ons. Wij zetten regelmatig interessante artikelen online, die gelezen worden door onze donateurs en de geïnteresseerde ‘buitenwereld’. Wij hebben daarbij de hulp van onze donateurs hard nodig! Vele handen maken immers licht werk.

 

Oproep

Graag uw hulp door ons interessante artikelen aan te leveren. Dit geldt voor bedrijven, overheid én scholen. Denk aan verhalen over bedrijfsbezoeken, stageplaatsen, interessante projecten, bedrijfsnieuws, excursies, gecertificeerden, etc. Per artikel bepalen we waar we dit het beste kunnen publiceren. Met uw hulp maken wij onze website nog boeiender!

 

Heeft u interessante artikelen? Neem dan contact op met onze nieuwe coördinator social media en website: Wim Lemmers (wim.lemmers@infrabindt.nl).

 

Alvast bedankt!

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

 

Open Dag Infra Bindt op 8 december

Het is inmiddels een mooie traditie: de Open Dag van Infra Bindt. Dit jaar staat deze gepland voor woensdag 8 december van 16.00 tot 20.00 uur. Gezien de goede ervaringen ook weer met de hulp van studenten van de verschillende infra-opleidingen.

 

Vorig jaar waren voor het eerst studenten bij de invulling van de dag betrokken. Zij laten de nieuwe talenten met opdrachten en een kennisquiz in de opleidingshal kennismaken met de diverse opleidingen en facetten van de infra. Dat wordt door de bezoekers en de studenten zelf zeer gewaardeerd. Voor de winnaar van het circuit is er weer een mooie prijs: een tablet ter waarde van € 500,-.

 

We werken een paar interessante opdrachten en een leuk spelelement uit, zodat de deelnemers hun hoofd kunnen gebruiken en hun behendigheid kunnen tonen. De organisatie zorgt voor een lekker hapje en drankje en bovendien voor alle nuttige informatie, zodat de toekomstige studenten een vervolgopleiding in de infra kunnen starten. En natuurlijk voldoen we aan de dan geldende coronarichtlijnen.

 

De Open Dag van Infra Bindt vindt plaats in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. Met aankondigingen op social media hopen we een nieuwe groep jonge mensen enthousiast te maken voor de Open Dag en onze sector!

Bericht van de voorzitter

De zomer is weer voorbij. Ik hoop dat u een mooie vakantieperiode heeft gehad. De scholen zijn weer begonnen en we hopen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Op 26 augustus vond de zomerbijeenkomst voor donateurs en andere belangstellenden plaats, waarbij we elkaar eindelijk weer echt konden ontmoeten. Op het programma stond een interessante lezing over de renovatie van het racecircuit in Zandvoort door KWS Infra.

 

Gastlessen

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en er worden volop plannen gemaakt. Kennelijk willen de scholen de schade van het afgelopen schooljaar inhalen, want we krijgen nu veel aanvragen voor gastlessen in het voortgezet onderwijs. Vorig schooljaar konden wij er helaas maar 18 geven, de rest werd gecanceld. Dat aantal staat in schril contrast met de 130 gastlessen die wij in het schooljaar 2018-2019 nog verzorgden.

 

De gastdocenten hebben hun agenda’s geraadpleegd om een les in te plannen en de eerste afspraken voor gastlessen zijn alweer gemaakt. Vanwege het verwachte aantal aanvragen blijven we op zoek naar enthousiaste gastdocenten die ons mooie vak willen promoten. Want de jeugd heeft de toekomst, ook binnen de infra!

 

Promotie Evenementen Techniek

In het nieuwe schooljaar staan 10 Promotie Evenementen Techniek (PET) voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland op stapel.

 

Op 30 september en 1 oktober a.s. is de PET in Alkmaar. Twee aannemers nemen elk een dag voor hun rekening, waarbij de leerlingen uit Alkmaar en omgeving hun hart kunnen ophalen aan alle techniekopdrachten. Bij onze stand kunnen ze een brug van papier bouwen, waarbij de ploeg met de sterkste brug een prijs wint.

 

De overige PET’s zijn dit najaar in IJmond, West-Friesland Oost, Gooi en Vechtstreek, West-Friesland West en Haarlemmermeer. Meer informatie is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Ik wens iedereen een gezond najaar.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Live ontmoetingen op de zomerbijeenkomst

Eindelijk kon het weer: na bijna twee jaar kwamen zo’n 25 donateurs en andere belangstellenden bijeen tijdens de zomerbijeenkomst van Infra Bindt. Thema was de herinrichting van het racecircuit in Zandvoort met een boeiende presentatie van Max Moerke, regionaal directeur van KWS Infra en toenmalig bedrijfsleider.

 

De opdracht bestond uit het vernieuwen van het asfalt op het circuit zelf, de bouw van een publieks- en een VIP-tunnel en de aanleg van een dienstweg. De ontwerpfase ging begin april 2019 van start en de uitvoering vond plaats in de periode november 2019 tot half februari 2020. KWS Infra was hiervoor verantwoordelijk en werkte nauw samen met de Italiaanse baanarchitect Dromo en zusterbedrijven Holland Scherm, Kondor Wessels en De Groot Vroomshoop.

 

Een grote uitdaging was de korte tijd tussen ontwerp en realisatie, waardoor al in een vroeg stadium keuzes gemaakt moesten worden voor zeer kritieke leveranties. Ook de kombochten met hellingen tot wel 32% en de tunnels in de duinen gaven grote druk op ontwerp en maakbaarheid. Door te leren van Dromo en het Britse circuit Silverstone, de ploeg te selecteren op consistentie in de uitvoering, de asfaltmachines aan te passen én te oefenen is het gelukt om het werk op het vereiste kwaliteitsniveau en volgens de planning op te leveren.

 

Max en zijn team hebben zich ingespannen om de taalbarrières te beslechten en open en transparant te communiceren. Dankzij de korte lijnen binnen de projectorganisatie en ieders inzet is er doelgericht geacteerd. Ook de bereidheid om eigenaarschap te dragen en het lef om beslissingen te nemen hebben belangrijk bijgedragen aan het projectresultaat. De zachte winter zorgde voor een beetje gewenst geluk.

 

Op 5 september 2021 werd het vernieuwde circuit ingewijd met de eerste Formule 1-race sinds 36 jaar in Zandvoort. Een winnende Max (Verstappen) én een trotse Max (Moerke) waren van de partij!

 

Oproep van de voorzitter

Voorzitter Gert Oerlemans sloot het inhoudelijke deel af met een oproep voor leuke infraberichten voor de social media van Infra Bindt. Dit om jongeren warm te maken voor de sector. Ook riep hij de donateurs op extra gastdocenten te werven gezien het grote aantal aanvragen dat wordt verwacht.

 

De voorjaarsbijeenkomst van Infra Bindt zal plaatsvinden op donderdag 24 maart vanaf 15.00 uur, eveneens in het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard. Suggesties voor onderwerpen zijn welkom!

In the spotlight: Mike Koopman

Bij de vakopleiding tot machinist was Mike Koopman helemaal in zijn element. Gemotiveerd als hij was, rondde hij de opleiding versneld af. Met een 250 tons kraan bouwt hij nu voor Van Tunen mee aan een nieuwe haven in Zuid-Frankrijk. Een droomstart van zijn carrière!

 

“Ik heb eerst heel wat anders gedaan, voedingstechnologie, maar ik voelde dat ik op de verkeerde plek zat. In gesprek met mijn ouders wist ik wel wat ik eigenlijk wilde worden: kraanmachinist! Als kind had ik altijd al belangstelling voor techniek.”

 

“Via het SPG kwam ik bij het ROC Regio College terecht. Ik kreeg het advies om eerst de tweejarige opleiding vakman gww te volgen. Dan loop je om de machines heen, zie je wat er in de omgeving gebeurt, wat de gevaren zijn, en zo leer je stapje voor stapje. Dat is de beste manier vind ik zelf ook. Officieel duurt deze opleiding twee jaar, maar ik heb er maar 1,5 jaar over gedaan. Eigenlijk was ik al na één jaar klaar en begon toen alvast aan de theorie voor machinist. Deze 3,5-jarige mbo-opleiding rondde ik in twee jaar af.”

 

“Het fijne aan het Regio College is dat ik zelf mijn tempo kon bepalen. Het is meer zelfstudie. Je moet zelf de drive hebben en de discipline om door te gaan. Die heb ik wel en daardoor is het versneld gelukt.”

 

In de praktijk

De eerste jaren van zijn opleiding kwam Mike voor stage bij een klein gww-bedrijf in de buurt terecht. “Vier dagen per week werken, één dag per week naar school. Daardoor kon ik wennen voordat ik fulltime moest gaan werken. Dat deed ik toen ik voor stage overstapte naar KWS Infra. Het voordeel daarvan was dat ik een ‘eigen’ machine kreeg. De vakopleiding tot machinist vervolgde ik als deeltijd in de avonduren. Voor KWS deed ik graafwerk voor rioleringswerkzaamheden en bouwde ik wegen op. Ik ging steeds grotere klussen doen met 2,5 – 14 en 21 tons kranen.”

 

Inmiddels heeft Mike zijn vakopleidingen aan het Regio College afgerond en is in dienst getreden van Aanneming- en Verhuurbedrijf Van Tunen, actief in kust- en oeverwerken, grondverzet, steenwerken en mijnbouw. Gestationeerd in Zuid-Frankrijk in een internationaal projectteam ‘bekleedt’ hij met zijn machine een golfbreker in een nieuwe haven. “Ik sorteer zelf de bultstenen om de bekleding volgens de maatvoering in gps op te bouwen. Het is een 250 tons kraan met een lange giek om bepaalde dieptes te bereiken. Zo’n zware kraan is even wennen, maar mijn leercurve is rap omhoog geschoten! Een kraan blijft een kraan, maar de reacties zijn anders. Die moet je voelen en incalculeren.”

 

“Je moet niet hooghartig zijn, maar respect hebben voor je ervaren collega’s. Ik leer van hen en leer de machine steeds beter kennen. Door de rust in jezelf te bewaren, kun je de machine goed beheersen. De snelheid komt vanzelf wel. Wat helpt is dat ik als kind op drummen heb gezeten en thuis een klein kraantje had, waardoor ik al vroeg heb geleerd mijn handen en voeten onafhankelijk van elkaar te bewegen. Daarover hoef ik niet na te denken, dat gaat vanzelf.”

 

Op zijn plek

“De infra is een mooie sector. Je bouwt iets wat blijvend is. Ergens in Nederland, Europa en zelfs in de wereld kun je zeggen: ‘Dat heb ik gebouwd!’. Je ziet veel van de buitenwereld en hebt enorme vrijheid en afwisseling. Ik weet nooit precies wat de dag gaat brengen. Voor Van Tunen ben ik twee keer voor zeven weken in Zuid-Frankrijk geweest met drie weken verlof ertussen. Afhankelijk van de planning blijf ik nog een tijd in Zuid-Frankrijk of kom ik op een ander project terecht. Het is een echt familiebedrijf met een heel fijne sfeer. Door de ervaring in het buitenland leer ik op eigen benen te staan. Ik kan het iedereen aanbevelen.”

 

Als machinist is Mike inmiddels als een vis in het water. “De machine is me helemaal eigen geworden. Ik denk niet aan hoe ik de kraan moet bewegen, maar ben alleen bezig met wat ik moet pakken. Hoe meer ervaring je als machinist hebt, hoe makkelijker dit gaat. We zijn onder water begonnen en langzamerhand bouwen we iets op dat boven de waterlijn uitstijgt. Van helemaal niets maak je iets, daarom vind ik dit vak zo mooi.”

Reclame op bouwborden

Infra Bindt maakt reclame!

 

Het Operationeel Team (OT) van Infra Bindt bedenkt en organiseert acties om jongeren te bereiken en warm te maken voor een opleiding in de infra. Het OT bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse opleidingen in Noord-Holland onder voorzitterschap van Gert Oerlemans. Nieuw speerpunt is fysieke reclame om Infra Bindt en de aangesloten opleidingen onder de aandacht te brengen, en daarmee de mogelijkheden in de sector.

 

Het idee is om in te haken op banners en borden die aannemers bij hun projecten plaatsen, met daarop goed zichtbaar Infra Bindt. Jongeren – en vergeet de ouders niet! – fietsen en rijden langs de projecten, terwijl ze geen idee hebben welke mogelijkheden daar voor jonge mensen zijn. En daar gaan we met deze fysieke reclame wat aan doen! We verwachten dat scholieren en ouders de website van Infra Bindt hierdoor toch eens gaan bekijken.

 

Eerste reclame-uitingen

Voor een nieuwbouwproject in de Sperwerstraat is Schot Infra de civiele aannemer. Samen met een ontwerper is een mooi gecombineerd bouwbord bedacht waar Schot Infra én Infra Bindt prominent op staan (zie foto). In de buurt van deze projectlocatie staat een basisschool en wie weet komen daar – mede door onze reclame –nieuwe talenten vandaan.

De plannen voor een projectbanner samen met KWS Infra Heerhugowaard zijn in een vergevorderd stadium en ook Dura Vermeer haakt aan. Wie volgt!

 

Persoonlijke rol

Ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat ik vanuit het gastdocentschap en mijn inzet om jongeren in de techniek te krijgen lid van het OT ben geworden. Ik werk voor Stadswerk 072 in Alkmaar en heb de bal voor de fysieke reclame opgepakt. Ik heb inmiddels enkele aannemers benaderd die in de regio werkzaam zijn. Het idee voor gezamenlijke borden en banners wordt met enthousiasme ontvangen.

 

Overige activiteiten

Daarnaast blijft het OT gastlessen voor het voortgezet onderwijs organiseren. Deze zijn al jaren een vaste waarde die de scholen zeer waarderen. Nu er weer fysiek onderwijs mogelijk is, nemen de verzoeken voor gastlessen gelukkig weer toe. Verder zorgt het OT voor voorlichting op basisscholen, deelname aan de Promotie Evenementen Techniek (PET) voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor andere presentaties.

 

Suggesties zijn altijd welkom!

 

Jan van Diepen,

lid OT Infra Bindt

Innovatief in de infra: slimme oplossingen voor composiet rioolputten

Als onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Niek Ottens, derdejaars student Technische Informatica, liep stage in het Innovatielab Composiet van Hogeschool Inholland. Hij raakte zo geïnteresseerd in het materiaal, dat hij nu twee dagen per week in het lab werkt als technical engineer. En zo is hij betrokken bij innovaties van Smit Composite. Nico Smit: “Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van rioolputten met composiet. Een duurzame oplossing, die ook nog eens minimale overlast geeft voor de omgeving. We hebben allerlei ideeën om ons product nog verder te verbeteren, maar het ontbreekt ons aan voldoende tijd en soms de juiste kennis om die goed uit te werken.” Daarom klopte hij bij Inholland aan.

De samenwerking heeft al geleid tot de Smart Putdeksel, voorzien van sensoren waarmee de hoogte van het rioolwater wordt gemeten. Inmiddels werkt Niek vol enthousiasme aan de ontwikkeling van een nieuwe 3D-scantechniek voor Smit Composite, om elk uniek putontwerp nog beter te maken en nog meer data te verzamelen. Niek: “Ik heb sinds kort een werkend prototype dat nog beter verfijnd moet worden. Het project is ontzettend leuk en leerzaam om te doen.’’ Ook Nico is tevreden over de samenwerking. “Uiteindelijk hadden we dit zelf ook voor elkaar gekregen, maar dan had het meer tijd gekost. De studenten houden ons bij de les en het is goed dat een nieuwe generatie bekend raakt met de mogelijkheden van composiet.’’

Meer weten over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de interessante innovaties? Lees het hele artikel!