Reclame op bouwborden

Infra Bindt maakt reclame!

 

Het Operationeel Team (OT) van Infra Bindt bedenkt en organiseert acties om jongeren te bereiken en warm te maken voor een opleiding in de infra. Het OT bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse opleidingen in Noord-Holland onder voorzitterschap van Gert Oerlemans. Nieuw speerpunt is fysieke reclame om Infra Bindt en de aangesloten opleidingen onder de aandacht te brengen, en daarmee de mogelijkheden in de sector.

 

Het idee is om in te haken op banners en borden die aannemers bij hun projecten plaatsen, met daarop goed zichtbaar Infra Bindt. Jongeren – en vergeet de ouders niet! – fietsen en rijden langs de projecten, terwijl ze geen idee hebben welke mogelijkheden daar voor jonge mensen zijn. En daar gaan we met deze fysieke reclame wat aan doen! We verwachten dat scholieren en ouders de website van Infra Bindt hierdoor toch eens gaan bekijken.

 

Eerste reclame-uitingen

Voor een nieuwbouwproject in de Sperwerstraat is Schot Infra de civiele aannemer. Samen met een ontwerper is een mooi gecombineerd bouwbord bedacht waar Schot Infra én Infra Bindt prominent op staan (zie foto). In de buurt van deze projectlocatie staat een basisschool en wie weet komen daar – mede door onze reclame –nieuwe talenten vandaan.

De plannen voor een projectbanner samen met KWS Infra Heerhugowaard zijn in een vergevorderd stadium en ook Dura Vermeer haakt aan. Wie volgt!

 

Persoonlijke rol

Ik ben een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat ik vanuit het gastdocentschap en mijn inzet om jongeren in de techniek te krijgen lid van het OT ben geworden. Ik werk voor Stadswerk 072 in Alkmaar en heb de bal voor de fysieke reclame opgepakt. Ik heb inmiddels enkele aannemers benaderd die in de regio werkzaam zijn. Het idee voor gezamenlijke borden en banners wordt met enthousiasme ontvangen.

 

Overige activiteiten

Daarnaast blijft het OT gastlessen voor het voortgezet onderwijs organiseren. Deze zijn al jaren een vaste waarde die de scholen zeer waarderen. Nu er weer fysiek onderwijs mogelijk is, nemen de verzoeken voor gastlessen gelukkig weer toe. Verder zorgt het OT voor voorlichting op basisscholen, deelname aan de Promotie Evenementen Techniek (PET) voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor andere presentaties.

 

Suggesties zijn altijd welkom!

 

Jan van Diepen,

lid OT Infra Bindt

Innovatief in de infra: slimme oplossingen voor composiet rioolputten

Als onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Niek Ottens, derdejaars student Technische Informatica, liep stage in het Innovatielab Composiet van Hogeschool Inholland. Hij raakte zo geïnteresseerd in het materiaal, dat hij nu twee dagen per week in het lab werkt als technical engineer. En zo is hij betrokken bij innovaties van Smit Composite. Nico Smit: “Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van rioolputten met composiet. Een duurzame oplossing, die ook nog eens minimale overlast geeft voor de omgeving. We hebben allerlei ideeën om ons product nog verder te verbeteren, maar het ontbreekt ons aan voldoende tijd en soms de juiste kennis om die goed uit te werken.” Daarom klopte hij bij Inholland aan.

De samenwerking heeft al geleid tot de Smart Putdeksel, voorzien van sensoren waarmee de hoogte van het rioolwater wordt gemeten. Inmiddels werkt Niek vol enthousiasme aan de ontwikkeling van een nieuwe 3D-scantechniek voor Smit Composite, om elk uniek putontwerp nog beter te maken en nog meer data te verzamelen. Niek: “Ik heb sinds kort een werkend prototype dat nog beter verfijnd moet worden. Het project is ontzettend leuk en leerzaam om te doen.’’ Ook Nico is tevreden over de samenwerking. “Uiteindelijk hadden we dit zelf ook voor elkaar gekregen, maar dan had het meer tijd gekost. De studenten houden ons bij de les en het is goed dat een nieuwe generatie bekend raakt met de mogelijkheden van composiet.’’

Meer weten over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de interessante innovaties? Lees het hele artikel!

Bericht van de voorzitter

Eindelijk worden de coronamaatregelen versoepeld, dankzij de grootschalige vaccinatie. De scholen hebben hun deuren weer wagenwijd geopend om een eindspurt te maken voor de zomervakantie. Iedereen wil er even tussenuit, de terrassen en vliegtuigen zijn weer vol … het lijkt wel of er niets is gebeurd. Maar niets in minder waar.

 

Promotie Evenementen Techniek

Door de coronamaatregelen zijn dit jaar veel Promotie Evenementen Techniek (PET) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland afgeblazen. Op 16 maart jl. vond PET Zaanstad wel online plaats. Dit was een groot succes.

 

Van 8 t/m 17 juni vond ook een PET plaats in Den Helder, waaraan een groot aantal basisscholen uit de Kop van Noord-Holland deelnam. Deze PET vond plaats in het nieuwe TekPark in Den Helder. Doordat deze PET over acht dagen was verdeeld, konden zo’n 100 leerlingen per dag worden ontvangen met voldoende ruimte om afstand te houden. Vanwege die acht dagen hebben wij geen bijdrage van een aannemer gevraagd. Vrijwilligers hebben alles in goede banen geleid.

 

Goed nieuws is dat er volgend jaar een tiende PET bijkomt: PET West-Friesland Oost in Grootebroek. De al bestaande PET’s zijn in Alkmaar, Den Helder, Gooi en Vechtstreek, Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, West-Friesland (West), Waterland en Zaanstad. Meer informatie over data en locaties is te vinden op www.petevents.nl en op www.techportal.nl.

 

Gastlessen

Het voortgezet onderwijs is met een eindspurt bezig. Gelukkig hebben enkele scholen nog een gaatje voor onze gastlessen kunnen vinden. Op verzoek hebben wij een nieuwe online gastles ontwikkeld met een aangepaste versie van de instructiefilm om een brug van papier te maken. Door de hybride lessen – de helft van de leerlingen thuis en de helft op school – konden de online gastlessen niet worden ingezet.

 

Voor het nieuwe schooljaar is er al veel interesse in onze gastlessen. De eerste afspraken zijn al gemaakt, dus we kunnen volgend schooljaar heel wat verwachten!

 

Ik wens iedereen een veilige en ontspannen zomervakantie.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Zomerbijeenkomst voor donateurs op 26 augustus

Door de coronamaatregelen was het de afgelopen tijd helaas niet mogelijk om bijeenkomsten voor onze donateurs te organiseren. De bijeenkomsten van 26 maart 2020, 26 november 2020 en 25 maart 2021 zijn daardoor niet doorgegaan. De netwerkbijeenkomsten stellen de leden zeer op prijs. Daarom organiseren wij nu een (coronaveilige) zomerbijeenkomst. De najaarsbijeenkomst in november komt hierdoor te vervallen.

 

Wij nodigen alle donateurs graag uit voor de Infra Bindt Zomerbijeenkomst op donderdag 26 augustus 2021 om 15.00 uur.

 

Het volgende onderwerp staat op het programma:

 

Van 0 naar F1, herinrichting circuitpark Zandvoort

Na uitstel van de Formule 1-races in Zandvoort in 2020 gaan de races in september wel door. Dit spektakel is alleen mogelijk met drastische aanpassingen aan de infrastructuur op en rond het circuit. Aannemer KWS voerde de infrastructurele werken uit en toenmalig bedrijfsleider Max Moerke neemt ons in een gastlezing mee in dit interessante project.

 

Dit onderwerp kan voor meer mensen in de organisatie interessant zijn. Daarom zijn ook andere geïnteresseerden, zoals ontwerpers, werkvoorbereiders en directies van de deelnemende bedrijven, van harte welkom.

 

De zomerbijeenkomst vindt plaats in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. De bijeenkomst duurt van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur, waarna er onder het genot van een drankje gelegenheid is om na te praten.

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda, u krijgt nog een officiële uitnodiging.

In de spotlight: Bas Blankendaal

Eerst richtte hij zich op de agrarische sector. Later koos Bas Blankendaal toch voor de infra, de sector waarin ook zijn vader werkt. Als coördinator bij Strukton Civiel Projecten op het project A-pier Schiphol combineert hij werk met studie. “Iedere dag moet een uitdaging zijn, dat maakt het leuk.”

 

“Ik ging na de havo naar het mbo, want ik wilde nog doorleren. De opleiding Middenkaderfunctionaris Infra deed ik in 2,5 jaar. Normaal staat daar 4 jaar voor, maar ik koppelde de stages aan elkaar en deed tegelijkertijd mijn theorie. Daardoor was ik 1,5 jaar aaneengesloten bij KWS aan het werk: grondwerk, straatwerk, onderaan de ladder. Heel leerzaam die praktijk; je begrijpt de stof beter en kijkt anders naar het vak.”

 

Hbo-diploma

“Mijn afstudeerstage deed ik bij Ooms, nu Strukton Civiel West. En daarna koos ik voor de deeltijd hbo-opleiding Civiele Techniek bij Civilion. Ik doe de 2 jaar associate degree (AD) met een aanvullend maatvoeringspakket. Daardoor kom ik voor colleges bij verschillende bedrijven, zoals de Weber Beamix Betonspuitfabriek in Eindhoven. Aansluitend wil ik nog een jaar doorstuderen voor mijn bachelor om mijn hbo-diploma te behalen.”

 

Managementfunctie

“Op vrijdag heb ik les en vier dagen per week werk ik op de pier. Op eerdere projecten was ik uitvoerder. Dat vond ik gigantisch leuk. In die functie is het belangrijk hoe je het overbrengt. Ik heb veel verschillende mensen leren kennen en iedereen wil op een andere manier benaderd worden.”

 

“Ik wil graag het management in, want het motiveert mij om de juiste structuur neer te zetten, de juiste mensen bij elkaar te brengen en anderen te motiveren. Als mensen het naar hun zin hebben, wordt het leuker en gaat het beter.”

 

Typisch infra

Bas komt net uit een week nachtwerk. “Op dit project op Schiphol ben ik vooral coördinator: plannen schrijven en planningen maken om goed af te stemmen op de Amerikaanse opdrachtgever. Hoe complexer de projecten zijn, hoe beter. Daar vind ik mijn motivatie in.”

 

“Het mooie van de infra is dat je samen met je collega’s een project maakt. Je bent eigenlijk meer met je collega’s samen dan met je familie! De praktische ervaring die ik opdoe, is een groot voordeel. De taal buiten is anders. Als je heel theoretisch bent, is het lastiger om je collega’s op de goede manier aanwijzingen te geven. Ervaring is, naast het diploma, echt belangrijk in deze sector.”

 

Eigen motivatie

“Opleiding en praktijk vind ik een goede combinatie. Je moet er echt wel voor blokken, want je maakt dezelfde tentamens als voltijdstudenten. Je komt weinig op school, dus de discipline moet puur uit jezelf komen. Doe deeltijd daarom alleen als je echt gemotiveerd bent. Ik blijf in ieder geval in de civiele techniek. Het is een mooi vak dat niet zo bekend is.”

 

 

Fedde Daalder, senior werkvoorbereider bij Strukton Civiel West, begeleidt Bas bij zijn praktijktraining.

“We realiseren voor de A-pier de onder- en bovengrondse infra: kabels en leidingen, riolering, wegen en het vliegtuigplatform. Hoe Bas het oppakt, vind ik bewonderenswaardig. Hij begrijpt steeds goed wat de bedoeling is, stelt de juiste prioriteiten en levert alles in het goede format aan. Hij wil een managementfunctie en pakt ook die rol ontzettend goed op. Zijn vooropleiding met praktijkstages is echt een pre. Ook de opleiding bij Civilion, sterk gericht op beton, sluit goed aan. We zijn meer dan tevreden over hem. Hij is sociaal, positief en goed inzetbaar. Hij is echt een voorbeeld van zinvol investeren in de toekomst.”

 

Bericht van de voorzitter

We hebben inmiddels te maken met de derde golf van de coronacrisis. Het land zit nog op slot en de avondklok is nog steeds van kracht, maar er wordt ook volop gevaccineerd. We houden de moed erin! Inmiddels zijn het voortgezet onderwijs en het mbo weer open. De meeste scholen werken met halve groepen, zodat de helft van de leerlingen op school is en de rest de lessen virtueel volgt.

 

De coronamaatregelen hebben grote invloed op de Promotie Evenementen Techniek (PET) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland. Voor de gastlessen zijn er nieuwe kansen.

 

Promotie Evenementen Techniek

Het is nog niet mogelijk om grote aantallen leerlingen in een sporthal met techniek te laten kennismaken. Daarom werd de PET Zaanstad op 16 maart jl. een online ‘PETZ op school’. De scholen kregen een groot aantal PET-workshops aangeboden, waaruit zij er drie konden kiezen. Totaal 51 basisscholen volgden met hun klas een digitale PET-workshop. Via Teams hadden de leerlingen contact met andere scholen en met de PET-leiding. Het was een hele happening, waar wel 1.850 leerlingen aan deelnamen.

 

Infra Bindt was ook van de partij met het bouwen van een sterke brug van papier. Bij infra-aannemer Sturm Zaandam werd hiervoor een instructiefilm van het bouwproces opgenomen. Aan de hand hiervan ging de jeugd enthousiast aan de slag.

 

Gastlessen

Nu de scholen voor het voortgezet onderwijs weer open zijn, is er weer kans voor onze nieuwe gastlessen. Op dit moment is er veel hybride onderwijs, waarbij de leerlingen zowel op school als thuis de lessen volgen. Omdat niet iedereen bij elkaar in de klas zit, zien veel scholen echter af van gastlessen.

 

Gelukkig hebben zich ook scholen bij ons gemeld die graag een online gastles willen hebben. Uiteraard zijn wij op deze vragen ingegaan. We ontwikkelen hiervoor een nieuwe online gastles. De gastdocent komt dan via MS Teams in beeld en kan in interactie met de leerlingen de informatie over de infra geven. Na dit informatieve deel volgt de workshop met een aangepaste instructiefilm over het bouwen van een brug van papier. De leerlingen kunnen deze brug dan in de klas of thuis nabouwen.

 

Geen voorjaarsbijeenkomst

Zoals u heeft gemerkt, hebben we geen voorjaarsbijeenkomst voor de donateurs georganiseerd. Dat was niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. De netwerkbijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld en we zijn daarom van plan om de najaarsbijeenkomst al in augustus te houden. Wij hopen dan een coronaveilige bijeenkomst te kunnen organiseren.

 

In de nieuwsbrief van juni geven wij hierover meer informatie.

 

Hou vol en blijf gezond!

 

Gert Oerlemans

Enthousiaste bezoekers Open Dag

Enthousiaste bezoekers Open Dag

 

Donderdag 4 maart was er weer een Open Dag van Infra Bindt in het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard. We hebben van 16.00 uur tot 20.00 uur elf toekomstige leerlingen mogen ontvangen. Alle bezoekers waren zeer enthousiast en geïnteresseerd in de infra.

 

We hadden de kantine ingericht met diverse folders van de verschillende schoolopleidingen, zodat bij binnenkomst duidelijk was welke er zijn in de infra. Na de voorlichting kregen de bezoekers in de hal tien vragen en opdrachten over de infra. Er was natuurlijk weer een winnaar: Bart Zuydam heeft de Playstation 5 gewonnen! Deze prijs zullen wij persoonlijk overhandigen zodra hij weer leverbaar is.

 

Ouders en deelnemers waren erg enthousiast over de opzet. Met name omdat ze konden zien wat de infra doet en wat de mogelijkheden en doorgroeikansen in deze sector zijn. Het was een geslaagde avond. En het mooie is: de eerste twee kandidaten zijn via SPG-NH al bij aannemers geplaatst!

Oproep bijdragen voor website en social media

Infra Bindt is in het leven geroepen om de infra meer bekendheid te geven. Dit omdat er onder meer door vergrijzing een tekort dreigt te ontstaan aan vakmensen in de infra. Daarom willen wij jongeren enthousiast maken voor ons mooie vak. De opleidingsscholen zijn er klaar voor!

 

De website en social media als Facebook, Instagram en LinkedIn zijn belangrijke communicatiemiddelen voor ons. Wij zetten regelmatig interessante artikelen online, die gelezen worden door onze donateurs en de geïnteresseerde ‘buitenwereld’. Wij kunnen de hulp van onze donateurs hierbij goed gebruiken, want vele handen maken licht werk.

 

Oproep

Heel graag uw hulp om ons interessante artikelen aan te leveren. Dit geldt voor bedrijven, overheid en de scholen zelf. Hierbij denken we aan bedrijfsbezoeken, stageplaatsen, interessante projecten, bedrijfsnieuws, excursies, gediplomeerden, etc. Per artikel bekijken we waar we dit het beste kunnen publiceren.

 

Heeft u interessante artikelen? Neem dan contact op met onze coördinator social media Salih Akkoc (ROC van Amsterdam; 06 – 115 666 01; s.akkoc@rocva.nl).

 

Alvast bedankt!

In de spotlight: vier vrouwen in de bouw

Een online ontmoeting met vier vrouwelijke professionals in de bouw levert enthousiaste verhalen op. Nicolette van der Molen, Michelle Haring, Lili van Muiswinkel en Noor Boon kozen alle vier voor Civiele Techniek en werken bij advies- en ingenieursbureau Sweco voor de afdeling Techniek. Ze zijn het er unaniem over eens: “De infra is heel divers!”

 

Nicolette, al zo’n 12 jaar aan het werk in de civiele techniek bij diverse ingenieursbureaus, waarvan de laatste drie jaar bij Sweco: “Ik had altijd al interesse in de techniek. Vroeger wilde ik automonteur worden en ging graag met mijn moeder mee naar de garage. Op het vwo zag ik betere carrièrekansen in de Civiele Techniek en koos daarom voor deze hbo-opleiding. Nu maak ik als adviseur contractstukken voor projecten (bestekken), zoals voor het herinrichten van woonwijken met het vervangen van rioleringssystemen. Bovendien organiseer ik versiebeheer voor documenten waarvoor ik instructies uitwerk, en houd ik me bezig met het coachen van junioren in het ontwerpproces.”

 

Michelle heeft de overstap recent gemaakt: “Als vrachtwagenchauffeur reed ik langs en over civiele constructies en wilde ik al graag bijdragen aan de inrichting van Nederland. Sweco geeft mij de kans om als projectmedewerker ervaring op te doen en in deeltijd mijn hbo-opleiding Civiele Techniek bij Civilion te volgen. Daar ben ik heel blij mee. Het vak is zo breed! Ik werk bijvoorbeeld mee aan dijken en lichtplannen, nu voor het Centrumeiland in IJburg Amsterdam.”

 

Lili doorliep ook de hbo-opleiding Civiele Techniek en studeerde bij Sweco af. Dat werd ook haar eerste werkgever. “Ik hielp mijn vader vaak met klussen en dat doe ik nog steeds. Mijn zus heeft Bouwkunde gedaan, dus het zit in de familie. Ik ben werkvoorbereider/assistent-projectleider voor dijkprojecten. Als werkvoorbereider voor Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam schrijf ik deelopdrachten als onderdeel van een raamovereenkomst (bestek). Daarnaast ben ik lerend geotechnisch adviseur en adviseer ik over de stikstofproblematiek.”

 

Noor had eveneens al vroeg interesse in de techniek: “Nederland beschermen tegen hoog water en tegen wateroverlast door regen vind ik erg interessant! En wat je ontwerpt zie je in de praktijk terug, dat geeft veel voldoening. Ik werk als ontwerper mee aan dijkprojecten, herinrichtingen van woonwijken en aan ontwikkellocaties samen met onder andere stedenbouwkundigen. Als nieuwe taken stel ik verificatie & validatie-documenten op en ondersteun ik het commerciële team.“

 

Hoe zit het met de aansluiting van opleiding op de praktijk?

Noor: “Bij Hogeschool Inholland had ik tijdens mijn hbo-opleiding Civiele Techniek meerdere stages, waardoor ik kennismaakte met de praktijk. School geeft je basiskennis, maar in de praktijk leer je het echte werk.”

 

Nicolette: “Als ik op mijn opleiding terugkijk, had ik het leuk gevonden als we meer projectervaring hadden opgedaan. Bijvoorbeeld in werkgroepen alle projectfasen doorlopen.”

 

Lili: Die stages en projectopdrachten zijn goed. Het is ook mijn ervaring dat je het vak vooral in de praktijk leert.”

 

Michelle: “Ik vind die aansluiting met de praktijk in mijn deeltijdopleiding bij Civilion heel goed. Op school leer ik de achtergronden van het ontwerpen en die kan ik in mijn werk direct gebruiken.”

 

Hoe is het voor vrouwen in de bouw?

Noor: “Als je je werk leuk vindt, je werk goed doet en het naar je zin hebt, kom je er wel. Dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent in de bouw.” Michelle vult aan: “Als je wilt, heb je dezelfde kansen. Wat dat betreft vind ik ook dat iedereen gelijk is in de bouw.”

 

Nicolette kwam tijdens haar opleiding nog wel wat hobbels tegen: “Er waren weinig vrouwen, dan heb je niet echt een voorbeeld. Ik overweeg daarom aan te haken op Girls’ Day waarbij jonge meiden kennismaken met techniek. Techniek is ook voor meisjes heel erg leuk! Bij Sweco is er diversiteit, bij de ene divisie wat meer dan de andere. Sweco vind ik sowieso een heel sociale en mensgerichte organisatie.”

 

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Nicolette: “Ik zou graag richting een leidinggevende functie gaan en deeltijd les willen geven. Nu begeleid ik junior-ontwerpers. Ik word heel blij als ik mensen kan helpen om zich te ontwikkelen. Anderen willen helpen zit in me. Mensenwerk kan dus net zo goed in de bouw!”

 

Noor: “Ik vind dat nog lastig te beantwoorden. Ontwerpen vind ik heel leuk om te doen en ik heb er al nieuwe taken bij. In de bouw blijf ik zeker, maar mijn pad is nog een zoektocht. Misschien werkvoorbereider en later technisch manager.”

 

Lili: “Nu pas ik al niet in één hokje. Ik denk aan adviseren of leidinggeven, in de techniek en de geotechniek. Er zijn heel veel routes.”

 

Michelle: “Voor mij eerst de basis. Daarna misschien constructeur, dat trekt me. Of toezicht houden waardoor je binnen en buiten aan het werk bent, ook heel leuk.”

 

Nicolette vult aan: “Bij Sweco kun je een kijkje nemen in de keuken bij een ander team. Dat zijn mooie kansen.”

 

Hoe zien jullie de toekomst van de infra?

Daarover zijn ze het alle vier eens: “Met de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid en andere thema’s zitten er nog veel grote projecten aan te komen. Maar ook in je eigen straat is er werk genoeg te doen. Door de vergrijzing stromen nog veel vakmensen uit, dus carrièrekansen genoeg in veel verschillende functies!”

Open Dagen van Infra Bindt

De Open Dag van Infra Bindt op 9 december was een succes. Dit kwam met name door de enthousiaste begeleiding door 18 studenten van Hogeschool Inholland, Horizon College, Regio College, Civilion, SPG-NH en GOA Leidingtechniek. We ontvingen ongeveer twee keer zoveel bezoekers als gebruikelijk! Dat succes willen we op 4 maart 2021 herhalen.

 

Het was opvallend dat veel toekomstige studenten speciaal voor deze Open Dag hadden gekozen en veel ter zake doende vragen stelden. Hierdoor ontstonden er bijzonder leuke gesprekken tussen de ene en de andere jongere. Inmiddels heeft een behoorlijk aantal zich al voor een opleiding ingeschreven.

 

De winnaar van het circuit krijgt een PlayStation 5 (zodra die leverbaar is) en een excursie met de hele klas naar een interessant infraproject. De nummers 2 en 3 kregen een VVV-bon cadeau.

 

Aankondiging Open Dag op 4 maart 2021

Infra Bindt organiseert – onder voorbehoud – opnieuw een Open Dag: op donderdag 4 maart a.s. in het Infra Opleidingscentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard. De scholen in het voortgezet onderwijs zijn nu nog gesloten. Daarom enthousiasmeren wij toekomstige studenten met een opvallende campagne via social media en kranten om naar deze voorlichtingsdag te komen.

 

We hanteren dezelfde opzet als in december, met studenten van de diverse opleidingen als kartrekker. Zij zullen de nieuwe talenten met opdrachten en een kennisquiz in de opleidingshal laten kennismaken met de diverse opleidingen en facetten van de infra. Ook dit keer is er voor de winnaar een mooie prijs en een excursie met de hele klas naar een interessant infraproject.

 

We hebben er zin in!