Geslaagden aannemersdiploma KOB

Op 3 juli 2020 heeft de diploma uitreiking plaatsgevonden voor het aannemersdiploma voor de bouw en infra sector.
KOB Haarlem, Kader- en Ondernemers- opleiding in de Bouw, verzorgt al 75 jaar vanuit de regio Haarlem de aannemersopleiding. Dit betreft een 3 jarige avondopleiding, nadat men voldoende vooropleiding heeft genoten.
Dit jaar 10 geslaagden uit de bouw- en utiliteit en 3 geslaagden infra. In een bijzonder studie jaar waarbij vanwege corona virus vanaf maart les op afstand is gegeven en opdrachten digitaal zijn uitgevoerd. Toch was het mogelijk op gepaste wijze het verdiende diploma in bijzijn van hun partner in ontvangst te nemen. Op de foto de trotse gediplomeerden 2020!
Komend studiejaar wordt later dan gewoonlijk gestart met de modules. Na de herfstvakantie gaan wij weer van start. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot KOB.nl of mailen naar de plaatselijk directeur KOB Haarlem (Post@bob-kob.nl)

Scholen en corona

Van les in de klas naar les via Teams: de nieuwe realiteit

 

Op 16 maart werd het stil op de scholen. Ze gingen allemaal dicht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. ‘Flatten the curve’ werd de nieuwe maatschappelijke opdracht, met verstrekkende gevolgen. Ook het infraonderwijs schakelde onmiddellijk over. Online les, online groepsopdrachten, online examens en zelfs online vrijdagmiddagborrels werden normaal – alsof docenten en leerlingen het nooit anders hadden gedaan. Is het effectief? Enkele scholen met wie we samenwerken delen hun ervaringen.

 

Hogeschool InHolland

‘Wij zijn direct voortvarend aan de gang gegaan om de lessen, tentamens en examens zoveel mogelijk door te laten gaan’, aldus Ben Godijn, docent Civiele Techniek bij Hogeschool InHolland. ‘De lessen zijn al een paar weken online, via Teams, en dat gaat best goed. Zelf werk ik er ook mee. De studenten zijn er ook over te spreken en zijn blij dat ze zo geen achterstand oplopen. We zijn als team op zoek naar andere leuke activerende online onderwijsmogelijkheden en die ontwikkelen zich nu snel.’

 

‘Buitenprojecten zijn nu niet mogelijk en daarvoor bedenken we alternatieven. Bijvoorbeeld landmeten: je kunt de studenten fictieve metingen opgeven waarmee ze hoogte en dergelijke moeten berekenen. Met filmpjes laten we zien hoe de apparatuur buiten werkt, zodat ze daar een idee van krijgen en daarover vragen kunnen stellen. Dit ontwikkelt zich ook nog verder.’

 

‘Tentamens zijn lastiger. Een eerste examen, inclusief presentatie, is inmiddels met goed resultaat afgerond. De studente was daar superblij mee, omdat zij had verwacht dat het niet zou doorgaan. Al met al zijn we best tevreden. We vergaderen ook via Teams en hebben zelfs een vrijdagmiddagborreltje gehad, iets wat we tot op heden niet deden. Maar die persoonlijke noot, die we anders op school hebben, blijft belangrijk.’

 

Regio College en SPG-NH

‘De lessen zijn bij ons sinds de maatregelen gestopt, maar de studenten moeten natuurlijk kunnen doorgaan met hun opleiding’, aldus Frits Jousma, docent bij de afdeling Infra van het Regio College. ‘De loopbaancoaches geven hieraan op hun eigen manier sturing. Op niveau 2 en 3 werken de studenten veel met het digitale lesprogramma van Concreet, dat helpt natuurlijk. Niveau 1 werkt met lesbrieven die ze via de mail van ons ontvangen en niveau 4 stuur ik zelf elke week huiswerk via de mail om voortgang te blijven houden. Hun vorderingen houden we online bij. Als studenten vragen hebben, kunnen ze die telefonisch stellen aan de docenten.’

 

‘Na Pasen hebben we enkele theorie-examens afgenomen met kleine groepjes van 3’, vervolgt Frits, ‘met name bij diegenen die bijna gediplomeerd zijn.’ ‘Bij ons kunnen de leerlingen praktijkexamens inplannen die wij op de werkvloer of in de hal afnemen’, aldus Ronald Geijteman, opleidingscoördinator en leermeester bij SPG-NH.

 

Horizon College

‘Wij geven de lessen op dit moment ook online via Teams’, aldus Lisette Sont, docente bij het Horizon College. ‘We geven zo instructies en houden vragenuurtjes. Online zetten we ook de opdrachten klaar die de studenten digitaal inleveren. Ook krijgen ze digitale toetsen en ze overleggen zelf online in kleine (project)groepen. Een aantal examens nemen we op een later moment af, afhankelijk van het moment dat de scholen weer open mogen. Mondelinge examens kunnen eventueel online, daar kijken we nog naar. De examens in de Beroepspraktijkvorming gaan gewoon door.’

 

Nova College

‘Wij zijn ook overgeschakeld op digitaal onderwijs’, vertelt Loek Dam, docent bij het Nova College. ‘Momenteel hebben we nog vijf eindexamenkandidaten voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra. Zij ronden nu hun eindstage af bij het bedrijfsleven of de overheid. Hiermee komt helaas een einde aan deze infraopleiding bij onze school. We verwijzen nieuwe leerlingen door naar het Horizon College en het ROC van Amsterdam.’

 

KOB Infraopleidingen

‘Sinds wij geen gebruik meer konden maken van de lesfaciliteiten in het Nova College in Haarlem zijn wij overgestapt naar digitaal onderwijs. KOB stelt een professionele versie van Zoom ter beschikking’, aldus Frank Post, directeur KOB Haarlem. ‘Het onderwijs gaat gewoon door. Dit past goed in de ontwikkeling van digitaal onderwijs die al op het programma stond voor volgend jaar. Corona versnelt dit proces.’

 

‘De eindexamens per module zijn voor dit jaar geschrapt. De drie toetsresultaten van de docenten zijn bepalend voor het eindcijfer. De praktijkopdracht (boekwerk van circa 40 tot 50 pagina’s met realistische werkopdrachten) leveren de studenten op papier en digitaal in. De gebruikelijke verdediging vervalt dit jaar. De opdracht moet voldoende zijn en wordt nu beoordeeld door de docent en de aannemer vanuit de Plaatselijke Commissie. Over een eventueel mondeling herexamen medio juni wordt nog nagedacht. Zo mogelijk vindt dit plaats op de leslocatie en anders komt er een digitale oplossing.’

 

‘De diploma-uitreiking wordt naar verwachting verplaatst naar eind augustus/begin september. Uiteraard volgens de richtlijnen die dan daarvoor gelden. We verwachten dat de nieuwe lesmodules pas na de herfstvakantie 2020 starten, maar dat is nog niet zeker.’

 

GOA Leidingtechniek

‘Wat de ROC’s betreft, waar onze leerlingen de opleiding volgen, is digitaal onderwijs gelukkig al beleid’, vertelt Theo Streefkerk, leerwegcoördinator bij GOA. ‘Alle lessen, inclusief Nederlands, Rekenen en LLB, kunnen op afstand, mede dankzij ons digitale studiepakket. Bij de ROC’s zijn de docenten op de reguliere lesdagen van de BBL-groepen bereikbaar voor eventuele vragen. Ze controleren of de leerlingen zijn ingelogd en actief met de lesstof bezig zijn. Men is druk bezig met de voorbereidingen om de praktijklessen te hervatten en praktijkexamens af te nemen. Uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand en alle hygiënische maatregelen en aanpassingen.’

 

Civilion

‘Bij de deeltijd hbo-opleiding hebben we één lesdag gemist, daarna zijn we direct overgestapt op online onderwijs’, vertelt Lisanne de Gouw, talentcoach bij Civilion. ‘Ook bij het mbo geven we nu digitaal onderwijs. Omdat mbo-examens van overheidswege nog mogen doorgaan, onderzoeken we hoe we hieraan invulling kunnen geven, rekening houdend met alle regels.’

 

‘Online lesdagen van de mbo-studenten worden veelal opgedeeld in drie blokken. De docenten geven eerst uitleg en de studenten kunnen daarna zelfstandig aan de slag. Ook kan de docent studenten in kleine groepjes online laten samenwerken. De praktijklessen zijn komen te vervallen. Wel hebben we bij iedere student gekeken of de praktijkopdrachten die dit schooljaar op de planning staan, op het werk uitgevoerd kunnen worden onder begeleiding van een leermeester. De studenten voor wie dit niet mogelijk is, halen dit later in op onze opleidingslocatie in ’s-Hertogenbosch. De overige weken werken de studenten bij de aannemer waar ze zijn geplaatst.’

 

‘De feedback is dat alle studenten erg positief zijn over de online lessen. Ze waarderen de inzet van de docenten enorm die de lessen achter de schermen weten door te zetten. De drive en inzet van de studenten tijdens de lessen zijn goed, want ze willen zo min mogelijk studievertraging oplopen. We zijn heel trots op onze studenten, ook met de inzet die zij tonen op de bouwplaats, rekening houdend met alle maatregelen die zijn getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.’

 

 

Evaluatie gastlessen

Evaluatie gastlessen

 

Met gastlessen brengen we de infra onder de aandacht van leerlingen in klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Deze lessen evalueren wij graag met onze gastdocenten om van elkaar te kunnen leren. De evaluatie stond dit voorjaar op de planning, maar kan door de coronamaatregelen niet doorgaan. We stellen nu na de zomervakantie een datum vast.

 

In het vorige schooljaar 2018-2019 verzorgde Infra Bindt 130 gastlessen. Door de coronamaatregelen hebben we er voor dit schooljaar 44 moeten annuleren en komen daardoor uit op 82. Ik dank alle gastdocenten heel hartelijk voor hun inzet om de leerlingen te inspireren om voor ons mooie vak te kiezen.

 

Programma

Tijdens de evaluatie blikken we terug op de gastlessen én de workshop ‘Kennismaken met de infra’ die vaak met een gastles wordt gecombineerd. Het ontwerpen van de terreininrichting van een woonstraat blijkt niet voor alle leerlingen geschikt. Wel voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen, maar de basis- en kaderberoepsleerlingen hebben een meer praktische aanpak nodig. Hoe, dat bespreken we na de zomer graag met u.

 

Word gastdocent!

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft resultaat gehad: er meldden zich enkele nieuwe gastdocenten aan. Maar we blijven op zoek naar jonge medewerkers van aannemers en adviesbureaus die een dag per jaar kunnen vrijmaken voor dit belangrijke wervingswerk. Vele handen maken licht werk en het gaat om onze toekomstige collega’s!

 

Wie meldt zich aan als gastdocent? Gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Bericht voorzitter

Voorjaarsbijeenkomst wordt Najaarsbijeenkomst

 

Elke dag hebben we te maken met een nieuwe werkelijkheid. Vanwege de coronamaatregelen ging onze Voorjaarsbijeenkomst op 26 maart niet door. De interessante onderwerpen zijn nu verschoven naar onze Najaarsbijeenkomst op donderdag 26 november 2020 vanaf 15.00 uur.

 

Corona heeft een enorme impact op ons persoonlijke leven, onze bewegingsvrijheid en ons gevoel van veiligheid. Inmiddels is iedereen zich bewust van de risico’s van het virus en werken velen van u thuis. De maatregelen hebben ook gevolgen voor onze gastlessen en de Promotie Evenementen Techniek (PET’s).

 

82 gastlessen

De intelligente lockdown en de sluiting van de scholen hebben ertoe geleid dat we alle infragastlessen bij het voortgezet onderwijs in de periode 16 maart tot einde schooljaar hebben geannuleerd. Er stonden er minimaal 126 voor 2019-2020 gepland. Na het afzeggen van 44 gastlessen komen we uit op een totaal van 82. Nog steeds een mooi aantal, met dank aan onze gastdocenten.

 

5 PET-deelnamen

Samen met enkele bedrijven namen we deel aan vijf Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland. De laatste PET’s in Zaanstad, Den Helder en Purmerend zijn afgelast, maar we hebben er vertrouwen in dat ze in het nieuwe schooljaar weer van start kunnen gaan.

 

Geen circuit zonder infra

Op 27 en 28 februari stond het Noord-Hollands Kampioenschap Straatmaken op het programma met als thema ‘Geen circuit zonder infra’. Simon en Manolito, studenten SPG Noord-Holland/Regio College, zijn het winnende koppel. Het leuke is: hun werkstuk verschijnt binnenkort bij de entree van het circuit van Zandvoort, gelegd door Simon en Manolito zelf! Gekoppeld aan dit evenement vond onze Open Infradag plaats, die we samen met het infraonderwijs organiseerden.

 

Ik wens u veel sterkte in deze bijzondere tijd en graag tot ziens in goede gezondheid bij onze Najaarsbijeenkomst. Zet u die datum alvast in uw agenda?

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt

Studenten SPG Noord-Holland/Regiocollege winnen NH Kampioenschap Staatmaken

En gaan met hun winnende werkstuk naar het circuit van Zandvoort

 

Ze zagen het totaal niet aankomen, maar tijdens het NH Kampioenschap Straatmaken hebben Simon Beemsterboer en Manolito van Bommel als koppel de titel Noord Hollands Kampioen Straatmaken in de wacht gesleept. Simon: “We hadden er wel op gehoopt, maar je weet nooit hoe het loopt. Onze werkwijze? Veel passen en meten en natuurlijk overzichtelijk en netjes werken.” Manolito: “Het is een hele eer dat wij uitgeroepen zijn tot de grote winnaars!”

Simon en Manolito zijn nog in opleiding bij SPG Noord Holland en het Regio College. Dit combineren ze met hun werk bij Boos Bestratingen BV. De jonge vakhelden ontvingen op 28 februari, bij SPG Noord-Holland in Heerhugowaard, uit handen van wethouder Bert Fintelman, De Gouden Straathamer; de felbegeerde trofee van dit kampioenschap. Het kampioenschap is het resultaat van een mooie samenwerking tussen Infra Bindt, SPG Noord-Holland en het Regio College.


De kampioenen

Om 15.30 uur steeg de spanning op de wedstrijdvloer. De tweekoppige jury, Dave Herwaarden, toezichthouder stadsdeel Zeeburg en Kees Holthuijsen, toezichthouder gemeente Langedijk, beoordeelden op dat moment de werkstukken van de deelnemers. Is er netjes gewerkt? Is het patroon van de tekening aangehouden? Hebben we hier te maken met beginners of met vakmensen? Na een uitgebreid juryberaad kwam om 16 uur het verlossende woord. Simon en Manolito zijn de grote winnaars, omdat het werk tot in de details klopt. Er is fijn gesneden, precies gelegd, netjes gewerkt, kortom de mannen hebben werk van hoge kwaliteit geleverd.

 

Geen circuit zonder infra
Het kampioenschap vond plaats op 27 en 28 februari en had als thema ‘Geen circuit zonder infra’. Zes leerbedrijven in onze provincie vaardigen elk een duo af: straatmakers in opleiding die het vakmanschap dat ze aan het leren zijn in de praktijk brengen. De gedreven koppels kregen twee dagen de tijd om als beste een opdracht uit te voeren. En die opdracht stond uiteraard in het teken van het circuit.

Het thema was niet alleen in de opdracht terug te zien. Er was overal aan gedacht. Bezoekers konden testen of ze over raceskills beschikken, er was een raceauto aanwezig en er werd een uitgebreide presentatie gegeven over de totstandkoming van het circuit van Zandvoort. Het resultaat is ook in Zandvoort in de smaak gevallen. Het werkstuk zal binnenkort bij de entree van het circuit verschijnen, gelegd door Simon en Manolito.

Nieuwe partner, vele activiteiten

Infra Bindt is opgericht in 2012 en wordt gesteund door een grote achterban van 86 partijen. Het afgelopen jaar is het ROC van Amsterdam toegetreden en we zijn blij met opnieuw een waardevolle partner.

Ons samenwerkingsverband bestaat nu uit 9 Noord-Hollandse onderwijsinstellingen met een infra-opleiding, 38 aannemers, 12 ingenieursbureaus en 27 overheidsinstanties. Dankzij deze samenwerking konden wij, ook weer het afgelopen jaar, contact leggen met scholen in het voortgezet onderwijs om aan leerlingen voorlichting en gastlessen te geven over het vakgebied infra. Ook namen wij met bedrijven deel aan 8 Promotie Evenementen Techniek (PET Noord-Holland) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs. Daarnaast stonden we op beurzen en voorlichtingsdagen bij het voortgezet onderwijs en organiseerden we twee keer een Open Dag, samen met het infra-onderwijs.

Bekijk onze activiteiten onder Nieuws en onder Evenementen. Elders op onze website zijn ook de regionale infra-onderwijsinstellingen op mbo- en hbo-niveau te vinden.

Dankzij onze gezamenlijke activiteiten vertoont de toestroom van leerlingen naar het infra-onderwijs een stabiele lijn. Infra Bindt, in het belang van de hele sector.

We zien u graag op de Voorjaarsbijeenkomst voor donateurs op 26 maart 2020!

Gert Oerlemans,
voorzitter Infra Bindt

Infra Bindt op PET’s

Door jonge mensen enthousiast te maken voor bouw en techniek willen we de instroom in het infra-onderwijs vergroten. Dit doen we bijvoorbeeld door deel te nemen aan Promotie Evenementen Techniek (PET’s) op verschillende locaties in Noord-Holland. Deze leuke, interactieve bijeenkomsten zijn bestemd voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Infra Bindt was recent te vinden op PET’s in Alkmaar, IJmond, Haarlemmermeer en Westfriesland.

Deelnemende klassen worden met de bus opgehaald en weer teruggebracht. In anderhalf uur tijd doen kinderen mee aan inspirerende technische workshops, verzorgd door bedrijven en instellingen uit de regio. Ook Infra Bindt doet hieraan mee. Voor elk kind is er wel iets te doen en te ontdekken!

PET in Westfriesland …
Op 14 en 15 november namen Infra Bindt en Van ‘t Hek deel aan de PET in de sporthal in Hoogwoud. De kinderen konden een brug bouwen van papier en plakband. De klas die de sterkste constructie had gemaakt, die de meeste zandzakjes kon dragen, kreeg een excursie bij Van ‘t Hek aangeboden.

… en in Alkmaar, IJmond en Haarlemmermeer
Infra Bindt nam op 3 en 4 oktober met KWS deel aan de PET in de Hoornse Vaart in Alkmaar, op 10 en 11 oktober met De Bie Infra in de sporthal in Beverwijk, en op 12 november met Markus bij het Nova College in Hoofddorp. Ook bij deze evenementen won de klas met de sterkste papieren brug een infra-excursie. Medewerkers van KWS, De Bie Infra en Markus assisteerden de kinderen.

Voorjaar 2020 nemen we ook deel aan de PET’s in Haarlem, Zaanstad, Den Helder en Purmerend.

Bekijk de korte en leuke impressie!

Gastlessen: een mooie ervaring!

“Met veel plezier geef ik gastlessen aan voornamelijk vmbo-leerlingen. Zo leuk om voor de klas te staan!”, aldus Jan van Diepen, enthousiast gastdocent voor Infra Bindt. “En ik kom op veel verschillende plekken waar ik anders nooit zou komen. Infratechniek en civiele techniek zijn vaak onbekend; als gastdocent planten we een klein zaadje voor ons vak.”

Jan is lid van het Operationeel Team van Infra Bindt dat de activiteiten aanstuurt. Met gastlessen en andere initiatieven brengt de stichting het Noord-Hollandse onderwijs, bedrijfsleven en de overheid bij elkaar om het vakmanschap voor de sector te behouden.

Dynamische klas
“Vier jaar geleden meldde ik mij aan als gastdocent. Ik werkte toen nog bij de gemeente Heemskerk als bureauhoofd Beheer Openbare Ruimte. De gemeente is een van de donateurs van Infra Bindt. Na mijn overstap als zelfstandig adviseur ben ik dat blijven doen. Inmiddels volg ik een opleiding voor trainer/docent, om met extra bagage voor de klas te staan. Het lesgeven in zo’n dynamische omgeving op school vind ik ontzettend leuk. Er gebeurt van alles in zo’n klas.”

Kant-en-klaar lespakket
Het zijn tot nu toe voornamelijk vmbo-scholen die een aanvraag voor gastlessen doen, maar ook havo- en vwo-scholen reageren. De lessen zijn bestemd voor tweede- en derdejaars leerlingen die hun keuze nog moeten maken. Infra Bindt verspreidt het verzoek onder de gastdocenten die vrijwillig kunnen reageren. “Ik probeer dat regelmatig te doen, samen met een voormalig collega. Elke keer doen we het anders; afhankelijk van de klas bouwen we ons verhaal op. Na het informatieve deel met filmpjes en een presentatie gaan de scholieren zelf aan de slag. We hebben een lespakket bij ons waarmee ze een nieuwbouwwijk op schaal gaan inrichten.”

Vak met veel mogelijkheden
“We proberen interactie te ontlokken en dat lukt makkelijker als de docent van de school er zelf ook actief in staat. De les is voor mij geslaagd als de leerlingen het naar hun zin hebben en enthousiast meedoen – door vragen te stellen en door lekker te gaan tekenen. Het is heel leuk om iets van het vak aan hen over te brengen. Bouwkunde kennen ze meestal wel, maar infratechniek en civiele techniek zijn vaak onbekend. Jonge mensen kunnen in het vak alle kanten op, het is zo breed!”

Grotere instroom
“We hopen met onze bijdrage de instroom in het infra-onderwijs te stimuleren. De laatste jaren is die in onze provincie in ieder geval stabiel, ondanks de landelijke dalende trend. En het mooie is: we leren er zelf ook van, want door voor de klas te staan krijg je een duidelijke spiegel voorgehouden.”

Ook gastdocent worden? Meld je aan via het contactformulier op onze website!

Infra Bindt op schoolbezoek

Door bedrijfsleven, overheid en onderwijs bij elkaar te brengen, bevorderen we een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de daadwerkelijke behoefte in de infra. Een van onze activiteiten is het geven van gastlessen aan leerlingen van klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs, die gaan kiezen voor een vervolgopleiding op mbo- of hbo-niveau.

Gastles
De gastles duurt 1 of 2 lesuren en bestaat uit een informatief deel en een actieve workshop, afgestemd op de klas. Een schooldocent is aanwezig om de les in goede banen te leiden. Onze gastdocent vertelt iets over de sector en het eigen bedrijf, deelt ervaringen en legt de vervolgopleidingen op mbo-niveau (1, 2, 3 en 4; BOL en BBL) en hbo-niveau uit.

Workshop ‘Kennismaken met de infra’
Tijdens het actieve deel van de gastles, de workshop, tekenen leerlingen zelf de inrichting van een nieuwbouwwijk op schaal 1:200. Ze moeten dan nadenken over alles wat nodig is om in een wijk te kunnen wonen en werken. De leerlingen krijgen van Infra Bindt een lespakket met papieren vouwblad, kleurpotloden en een liniaal, die ze mogen houden.

Gastles met workshop aanvragen?
De school kan via het contactformulier op onze website het verzoek indienen voor een of meerdere gastlessen met workshop op een bepaalde dag en op een specifiek tijdstip. Dit verzoek zetten we uit bij al onze gastdocenten: circa 100 professionele vrijwilligers die werkzaam zijn bij onze partners. Vervolgens brengen we de school en de docent met elkaar in contact en zorgen we voor de lespakketten.

Al 65 gastlessen gepland
In het vorige schooljaar 2018-2019 gaven we 130 gastlessen en voor dit schooljaar 2019-2020 hebben we al 65 gastlessen afgesproken. De recente staan op de evenementenkalender op onze website.

Word gastdocent!
Het ontbreekt veel docenten aan tijd. Het leeuwendeel van de gastlessen wordt nu gegeven door overheidsmedewerkers.

Om een inspirerend beeld van de infra te geven, zoeken wij dringend jonge medewerkers van aannemers en adviesbureaus die een dag per jaar kunnen vrijmaken voor dit belangrijke promotiewerk in de vorm van gastlessen en workshops. Vele handen maken licht werk en het gaat om onze toekomstige collega’s!

Infra Bindt zorgt voor het contact met de school en de lespakketten. Ook leveren wij een USB-stick aan met een PowerPoint-presentatie en diverse promotiefilmpjes die je als gastdocent naar eigen inzicht kunt vertonen, aangevuld met eigen praktijkverhalen. Veel voorbereidingstijd is niet nodig.

Meld je aan via het contactformulier op onze website! Vooral in de regio Amsterdam – Haarlemmermeer – Haarlem kunnen we nog veel enthousiaste gastdocenten gebruiken.

Open Dag Infra-opleidingen op 28 februari 16.00-21.00uur

Dit jaar wordt de formule 1 race in Zandvoort verreden! Heb je weleens nagedacht over wat er allemaal nodig is om een professioneel race-circuit aan te leggen of hoe de wegen, voet- en fietspaden, het spoor, kanalen, bruggen en tunnels tot stand komen? Al deze werken worden gemaakt door de helden van de Infra. Straatmakers, machinisten en asfaltwerkers zorgen er samen met de uitvoerders en planners voor dat de wegen en de ondergrondse infratechniek in een tip top staat blijven. Om dit in de toekomst ook te kunnen doen zijn wij opzoek naar nieuwe jonge Infra-helden.

Daarom organiseert Stichting Infra Bindt op vrijdag 28 februari van 16.00 tot 21.00 uur een open dag in ons infracentrum, Stationsplein 129 in Heerhugowaard.

Tijdens deze open dag kom je alles te weten over de totstandkoming van een circuit. Er wordt informatie gegeven over de bijbehorende mbo- en hbo-opleidingen en alle disciplines binnen de Infra. Studenten, docenten en werkgevers praten je bij en geven demonstraties. Daarnaast kun je je infra skills testen in de praktijkruimte. Ben jij een coureur in de dop? Daar kom je al snel achter op 28 februari!
Zoals je ziet wordt dit geen saaie open dag, er is veel te beleven. Het geheel krijgt een feestelijk tintje doordat om 16.00 uur de confetti door de lucht vliegt; dan worden de winnaars van het NH Kampioenschap Straatmaken bekend gemaakt! De werkstukken die deze jonge vakmannen hebben gemaakt staan uiteraard ook in het teken van het circuit en zijn tijdens de open dag te bewonderen.