Infra opleidingen richtingen

Ontwerp

 • De ontwerper bedenkt en ontwerpt de Infra projecten.
 • De constructeur berekent de sterkte, zodat de brug niet instort.
 • De tekenaar tekent het ontwerp in detail en maakt werktekeningen.
 • De tekenaar maakt ook kabel- en leidingtekeningen.
 • De bestekschrijver stelt het contract op voor de aannemer.
 • De landschapsinrichter ontwerpt parken en groenvoorzieningen.

Werkvoorbereiding

 • De projectleider overlegt met alle betrokken partijen.
 • De werkvoorbereider maakt planningen en werkt de tekeningen uit.
 • De kostendeskundige (calculator) maakt begrotingen: wat kan er binnen het budget?
 • De inkoper zorgt dat materialen worden gekocht en onderaannemers worden gezocht.
 • De kwaliteitsmedewerker gaat over veiligheid en milieuaspecten.

Uitvoering

 • De uitvoerder zorgt met zijn mensen dat het project wordt uitgevoerd.
 • De landmeter zorgt ervoor dat alles goed op zijn plaats komt te staan.
 • De timmerman zorgt onder andere voor de bekisting, waar het beton in komt.
 • De asfaltwerker zorgt ervoor dat het asfalt mooi vlak wordt aangebracht.
 • De stratenmaker zorgt voor tegels en bestrating.
 • De vakman GWW zorgt onder andere voor riolering en grondwerk.

Beheer & onderhoud

 • De beheerder werkt voor gemeente, provincie, rijk en hoogheemraadschap.
 • De opzichter controleert of de bouwer zijn werk goed doet, zorgt dat de kosten niet te hoog worden en dat het werk niet uitloopt.