Bericht van de voorzitter

We hebben inmiddels te maken met de derde golf van de coronacrisis. Het land zit nog op slot en de avondklok is nog steeds van kracht, maar er wordt ook volop gevaccineerd. We houden de moed erin! Inmiddels zijn het voortgezet onderwijs en het mbo weer open. De meeste scholen werken met halve groepen, zodat de helft van de leerlingen op school is en de rest de lessen virtueel volgt.

 

De coronamaatregelen hebben grote invloed op de Promotie Evenementen Techniek (PET) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland. Voor de gastlessen zijn er nieuwe kansen.

 

Promotie Evenementen Techniek

Het is nog niet mogelijk om grote aantallen leerlingen in een sporthal met techniek te laten kennismaken. Daarom werd de PET Zaanstad op 16 maart jl. een online ‘PETZ op school’. De scholen kregen een groot aantal PET-workshops aangeboden, waaruit zij er drie konden kiezen. Totaal 51 basisscholen volgden met hun klas een digitale PET-workshop. Via Teams hadden de leerlingen contact met andere scholen en met de PET-leiding. Het was een hele happening, waar wel 1.850 leerlingen aan deelnamen.

 

Infra Bindt was ook van de partij met het bouwen van een sterke brug van papier. Bij infra-aannemer Sturm Zaandam werd hiervoor een instructiefilm van het bouwproces opgenomen. Aan de hand hiervan ging de jeugd enthousiast aan de slag.

 

Gastlessen

Nu de scholen voor het voortgezet onderwijs weer open zijn, is er weer kans voor onze nieuwe gastlessen. Op dit moment is er veel hybride onderwijs, waarbij de leerlingen zowel op school als thuis de lessen volgen. Omdat niet iedereen bij elkaar in de klas zit, zien veel scholen echter af van gastlessen.

 

Gelukkig hebben zich ook scholen bij ons gemeld die graag een online gastles willen hebben. Uiteraard zijn wij op deze vragen ingegaan. We ontwikkelen hiervoor een nieuwe online gastles. De gastdocent komt dan via MS Teams in beeld en kan in interactie met de leerlingen de informatie over de infra geven. Na dit informatieve deel volgt de workshop met een aangepaste instructiefilm over het bouwen van een brug van papier. De leerlingen kunnen deze brug dan in de klas of thuis nabouwen.

 

Geen voorjaarsbijeenkomst

Zoals u heeft gemerkt, hebben we geen voorjaarsbijeenkomst voor de donateurs georganiseerd. Dat was niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. De netwerkbijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld en we zijn daarom van plan om de najaarsbijeenkomst al in augustus te houden. Wij hopen dan een coronaveilige bijeenkomst te kunnen organiseren.

 

In de nieuwsbrief van juni geven wij hierover meer informatie.

 

Hou vol en blijf gezond!

 

Gert Oerlemans

Enthousiaste bezoekers Open Dag

Enthousiaste bezoekers Open Dag

 

Donderdag 4 maart was er weer een Open Dag van Infra Bindt in het Infra Opleidingscentrum in Heerhugowaard. We hebben van 16.00 uur tot 20.00 uur elf toekomstige leerlingen mogen ontvangen. Alle bezoekers waren zeer enthousiast en geïnteresseerd in de infra.

 

We hadden de kantine ingericht met diverse folders van de verschillende schoolopleidingen, zodat bij binnenkomst duidelijk was welke er zijn in de infra. Na de voorlichting kregen de bezoekers in de hal tien vragen en opdrachten over de infra. Er was natuurlijk weer een winnaar: Bart Zuydam heeft de Playstation 5 gewonnen! Deze prijs zullen wij persoonlijk overhandigen zodra hij weer leverbaar is.

 

Ouders en deelnemers waren erg enthousiast over de opzet. Met name omdat ze konden zien wat de infra doet en wat de mogelijkheden en doorgroeikansen in deze sector zijn. Het was een geslaagde avond. En het mooie is: de eerste twee kandidaten zijn via SPG-NH al bij aannemers geplaatst!

Oproep bijdragen voor website en social media

Infra Bindt is in het leven geroepen om de infra meer bekendheid te geven. Dit omdat er onder meer door vergrijzing een tekort dreigt te ontstaan aan vakmensen in de infra. Daarom willen wij jongeren enthousiast maken voor ons mooie vak. De opleidingsscholen zijn er klaar voor!

 

De website en social media als Facebook, Instagram en LinkedIn zijn belangrijke communicatiemiddelen voor ons. Wij zetten regelmatig interessante artikelen online, die gelezen worden door onze donateurs en de geïnteresseerde ‘buitenwereld’. Wij kunnen de hulp van onze donateurs hierbij goed gebruiken, want vele handen maken licht werk.

 

Oproep

Heel graag uw hulp om ons interessante artikelen aan te leveren. Dit geldt voor bedrijven, overheid en de scholen zelf. Hierbij denken we aan bedrijfsbezoeken, stageplaatsen, interessante projecten, bedrijfsnieuws, excursies, gediplomeerden, etc. Per artikel bekijken we waar we dit het beste kunnen publiceren.

 

Heeft u interessante artikelen? Neem dan contact op met onze coördinator social media Salih Akkoc (ROC van Amsterdam; 06 – 115 666 01; s.akkoc@rocva.nl).

 

Alvast bedankt!

In de spotlight: vier vrouwen in de bouw

Een online ontmoeting met vier vrouwelijke professionals in de bouw levert enthousiaste verhalen op. Nicolette van der Molen, Michelle Haring, Lili van Muiswinkel en Noor Boon kozen alle vier voor Civiele Techniek en werken bij advies- en ingenieursbureau Sweco voor de afdeling Techniek. Ze zijn het er unaniem over eens: “De infra is heel divers!”

 

Nicolette, al zo’n 12 jaar aan het werk in de civiele techniek bij diverse ingenieursbureaus, waarvan de laatste drie jaar bij Sweco: “Ik had altijd al interesse in de techniek. Vroeger wilde ik automonteur worden en ging graag met mijn moeder mee naar de garage. Op het vwo zag ik betere carrièrekansen in de Civiele Techniek en koos daarom voor deze hbo-opleiding. Nu maak ik als adviseur contractstukken voor projecten (bestekken), zoals voor het herinrichten van woonwijken met het vervangen van rioleringssystemen. Bovendien organiseer ik versiebeheer voor documenten waarvoor ik instructies uitwerk, en houd ik me bezig met het coachen van junioren in het ontwerpproces.”

 

Michelle heeft de overstap recent gemaakt: “Als vrachtwagenchauffeur reed ik langs en over civiele constructies en wilde ik al graag bijdragen aan de inrichting van Nederland. Sweco geeft mij de kans om als projectmedewerker ervaring op te doen en in deeltijd mijn hbo-opleiding Civiele Techniek bij Civilion te volgen. Daar ben ik heel blij mee. Het vak is zo breed! Ik werk bijvoorbeeld mee aan dijken en lichtplannen, nu voor het Centrumeiland in IJburg Amsterdam.”

 

Lili doorliep ook de hbo-opleiding Civiele Techniek en studeerde bij Sweco af. Dat werd ook haar eerste werkgever. “Ik hielp mijn vader vaak met klussen en dat doe ik nog steeds. Mijn zus heeft Bouwkunde gedaan, dus het zit in de familie. Ik ben werkvoorbereider/assistent-projectleider voor dijkprojecten. Als werkvoorbereider voor Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam schrijf ik deelopdrachten als onderdeel van een raamovereenkomst (bestek). Daarnaast ben ik lerend geotechnisch adviseur en adviseer ik over de stikstofproblematiek.”

 

Noor had eveneens al vroeg interesse in de techniek: “Nederland beschermen tegen hoog water en tegen wateroverlast door regen vind ik erg interessant! En wat je ontwerpt zie je in de praktijk terug, dat geeft veel voldoening. Ik werk als ontwerper mee aan dijkprojecten, herinrichtingen van woonwijken en aan ontwikkellocaties samen met onder andere stedenbouwkundigen. Als nieuwe taken stel ik verificatie & validatie-documenten op en ondersteun ik het commerciële team.“

 

Hoe zit het met de aansluiting van opleiding op de praktijk?

Noor: “Bij Hogeschool Inholland had ik tijdens mijn hbo-opleiding Civiele Techniek meerdere stages, waardoor ik kennismaakte met de praktijk. School geeft je basiskennis, maar in de praktijk leer je het echte werk.”

 

Nicolette: “Als ik op mijn opleiding terugkijk, had ik het leuk gevonden als we meer projectervaring hadden opgedaan. Bijvoorbeeld in werkgroepen alle projectfasen doorlopen.”

 

Lili: Die stages en projectopdrachten zijn goed. Het is ook mijn ervaring dat je het vak vooral in de praktijk leert.”

 

Michelle: “Ik vind die aansluiting met de praktijk in mijn deeltijdopleiding bij Civilion heel goed. Op school leer ik de achtergronden van het ontwerpen en die kan ik in mijn werk direct gebruiken.”

 

Hoe is het voor vrouwen in de bouw?

Noor: “Als je je werk leuk vindt, je werk goed doet en het naar je zin hebt, kom je er wel. Dan maakt het niet uit of je man of vrouw bent in de bouw.” Michelle vult aan: “Als je wilt, heb je dezelfde kansen. Wat dat betreft vind ik ook dat iedereen gelijk is in de bouw.”

 

Nicolette kwam tijdens haar opleiding nog wel wat hobbels tegen: “Er waren weinig vrouwen, dan heb je niet echt een voorbeeld. Ik overweeg daarom aan te haken op Girls’ Day waarbij jonge meiden kennismaken met techniek. Techniek is ook voor meisjes heel erg leuk! Bij Sweco is er diversiteit, bij de ene divisie wat meer dan de andere. Sweco vind ik sowieso een heel sociale en mensgerichte organisatie.”

 

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Nicolette: “Ik zou graag richting een leidinggevende functie gaan en deeltijd les willen geven. Nu begeleid ik junior-ontwerpers. Ik word heel blij als ik mensen kan helpen om zich te ontwikkelen. Anderen willen helpen zit in me. Mensenwerk kan dus net zo goed in de bouw!”

 

Noor: “Ik vind dat nog lastig te beantwoorden. Ontwerpen vind ik heel leuk om te doen en ik heb er al nieuwe taken bij. In de bouw blijf ik zeker, maar mijn pad is nog een zoektocht. Misschien werkvoorbereider en later technisch manager.”

 

Lili: “Nu pas ik al niet in één hokje. Ik denk aan adviseren of leidinggeven, in de techniek en de geotechniek. Er zijn heel veel routes.”

 

Michelle: “Voor mij eerst de basis. Daarna misschien constructeur, dat trekt me. Of toezicht houden waardoor je binnen en buiten aan het werk bent, ook heel leuk.”

 

Nicolette vult aan: “Bij Sweco kun je een kijkje nemen in de keuken bij een ander team. Dat zijn mooie kansen.”

 

Hoe zien jullie de toekomst van de infra?

Daarover zijn ze het alle vier eens: “Met de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzaamheid en andere thema’s zitten er nog veel grote projecten aan te komen. Maar ook in je eigen straat is er werk genoeg te doen. Door de vergrijzing stromen nog veel vakmensen uit, dus carrièrekansen genoeg in veel verschillende functies!”