Informatieve en interactieve Najaarsbijeenkomst

Ruim veertig personen bezochten de Najaarsbijeenkomst voor donateurs van Infra Bindt. De bijeenkomst vond plaats bij infra-opleidingsbedrijf SPG in Heerhugowaard op donderdag 28 november 2019. Voorzitter Gert Oerlemans lichtte de laatste ontwikkelingen binnen de stichting toe en deed een oproep om als gastdocent aan de slag te gaan. Belangrijk om potentiële studenten enthousiast te maken voor de infra-opleidingen.

De gastsprekers hielden presentaties over het puberbrein en het project Dudoc XP. Onder het genot van een hapje en een drankje was er gelegenheid om na te praten.

Het puberbrein op de bouwplaats – door Gerry Stapper
In een interactieve presentatie deelde Gerry met de aanwezigen ervaringen betreffende pubers. Welke kenmerken hebben ze en wat weten we over het puberbrein? Iedereen heeft wel te maken met deze leeftijdscategorie; op school, op het werk of in de thuissituatie.

Gerry vertelde dat het brein van jongeren van 14 tot zelfs 24 jaar volop in ontwikkeling is. Zij zijn hierdoor nog niet volledig toerekeningsvatbaar op de bouwlocatie. Dit levert een verhoogd risico op voor henzelf én de mensen om hen heen.

Wat krijgen leermeesters hiervan mee in de leermeestercursus en de nascholing?
Wat kun je zelf doen in het begeleiden van die jongvolwassenen?Daarop ging ze in. Enerzijds om het risico zo klein mogelijk te maken en anderzijds om de jongeren zo snel mogelijk zaken rondom veiligheid bij te brengen.

Dudoc XP (Duurzaam door co-creatie Experience) – door Rob Heijmans
In het project Dudoc XP werken partners uit het onderwijs (vmbo, mbo en hbo) samen met twaalf bedrijven uit diverse sectoren (bouw, infra, metaal en installatiewerk), met enkele opleidingsbedrijven (ESPEQ, Tetrix, lW NH, SPG) en de overheid (gemeente Heerhugowaard en de provincie). Dit om het techniekonderwijs te versterken en de instroom bij bedrijven vanuit het mbo te vergroten. Het concrete doel van Dudox XP is een verdubbeling van de huidige gediplomeerde uitstroom naar de bouw en techniek over acht jaar.

Binnen het project is gekozen voor activiteiten op het gebied van kiezen, leren en werken voor en in de techniek. Een daarvan is het ontwikkelen en realiseren van een Leerwerkplein: ‘De bouwplaats die nooit af is’. De bouw start in januari. Het project duurt vier jaar en tijdens deze periode wordt de aansluiting gezocht met verwante projecten in de regio.

Volgende bijeenkomst
Onze Voorjaarsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 om 15.00 uur, wederom bij SPG in Heerhugowaard. De uitnodiging volgt later, met daarin de onderwerpen die dan aan bod zullen komen. Graag tot dan!

Open Dag alle Infra opleidingen op 11 december 16.00-21.00uur

Maak zowel je eigen toekomst als de toekomst van Noord-Holland duurzaam met een keuze voor het vakgebied Infra. Tijdens de open dag van Infra Bindt is informatie te krijgen over alle infra-opleidingen in Noord-Holland. Deze kunnen worden gevolgd bij Hogeschool InHolland, Horizon College, ROC van Amsterdam, Regio College, SPG-NH, GOA Leidingtechniek, Civilion en KOB Infra-opleidingen. Je bent van harte welkom op onze open dag, Stationsplein 129, Heerhugowaard!