Innovatief in de infra: slimme oplossingen voor composiet rioolputten

Als onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samenwerken, ontstaan er mooie dingen. Niek Ottens, derdejaars student Technische Informatica, liep stage in het Innovatielab Composiet van Hogeschool Inholland. Hij raakte zo geïnteresseerd in het materiaal, dat hij nu twee dagen per week in het lab werkt als technical engineer. En zo is hij betrokken bij innovaties van Smit Composite. Nico Smit: “Wij zijn gespecialiseerd in de renovatie van rioolputten met composiet. Een duurzame oplossing, die ook nog eens minimale overlast geeft voor de omgeving. We hebben allerlei ideeën om ons product nog verder te verbeteren, maar het ontbreekt ons aan voldoende tijd en soms de juiste kennis om die goed uit te werken.” Daarom klopte hij bij Inholland aan.

De samenwerking heeft al geleid tot de Smart Putdeksel, voorzien van sensoren waarmee de hoogte van het rioolwater wordt gemeten. Inmiddels werkt Niek vol enthousiasme aan de ontwikkeling van een nieuwe 3D-scantechniek voor Smit Composite, om elk uniek putontwerp nog beter te maken en nog meer data te verzamelen. Niek: “Ik heb sinds kort een werkend prototype dat nog beter verfijnd moet worden. Het project is ontzettend leuk en leerzaam om te doen.’’ Ook Nico is tevreden over de samenwerking. “Uiteindelijk hadden we dit zelf ook voor elkaar gekregen, maar dan had het meer tijd gekost. De studenten houden ons bij de les en het is goed dat een nieuwe generatie bekend raakt met de mogelijkheden van composiet.’’

Meer weten over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de interessante innovaties? Lees het hele artikel!