Donateurs

Infra Bindt blijft verbinden

 

Samen sta je sterk! Met dit motto ging Infra Bindt in 2012 van start. Het hoofddoel van ons samenwerkingsverband blijft intact: ons mooie vak onder de aandacht van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs brengen. Zo stimuleren wij dat zij steeds vaker kiezen voor het infraberoepsonderwijs. Alleen door samen te werken kunnen wij dit bereiken.

 

Het bestuur lobbyt continu om het aantal deelnemers te vergroten. In 2012 begonnen we met een enthousiaste groep van 5 scholen, 26 aannemingsbedrijven, 4 adviesbureaus en 20 overheidsdiensten. Totaal 55 deelnemers. Ondanks enkele afvallers, bijvoorbeeld door bedrijfsbeëindiging, is dit aantal inmiddels gegroeid naar 88! Ons samenwerkingsverband bestaat nu uit 8 scholen, 39 aannemingsbedrijven, 10 adviesbureaus, 26 gemeenten en 5 andere overheidsorganisaties.

 

Nova College gestopt

Het Nova College heeft helaas de deuren van de infra-opleiding moeten sluiten wegens een tekort aan leerlingen. De opleiding was in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, die wij helaas niet konden keren. Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 studeerden de laatste studenten Middenkaderfunctionaris Infra af. Dat vinden wij erg jammer voor deze mbo-4 opleiding in het IJmondgebied! Gelukkig is er een uitstekende spoorverbinding naar het Horizon College in Heerhugowaard en naar het ROC van Amsterdam, waar deze opleiding ook wordt gedoceerd.

 

Veranderingen zullen er altijd zijn, maar de kern is een grote, stabiele groep van enthousiaste partners. Door de restricties zijn enkele activiteiten nu niet mogelijk, maar Infra Bindt blijft zich inspannen om in Noord-Holland de instroom te stimuleren, en opleiding goed op de praktijk te laten aansluiten voor een gezonde sector. Ook in deze tijd.

Vernieuwde Open Dag

Vernieuwde Open Dag Infra Bindt

 

Op woensdag 9 december organiseert Infra Bindt – onder voorbehoud – opnieuw een Open Dag. Dit keer zijn de studenten van de diverse opleidingen de kartrekker. Met een opvallende campagne via social media, kranten, scholen en billboards trekken wij toekomstige studenten aan om naar deze voorlichtingsdag te komen.

 

Deze nieuwe talenten maken via een kennisquiz kennis met de diverse opleidingen en facetten van de infra. Hiermee kunnen zij een mooie prijs winnen en een excursie met de hele klas naar een interessant infraproject. In de opleidingshal zetten we hiervoor een parcours uit langs de diverse vragen en opdrachten, met voldoende onderlinge afstand van elkaar. In de kantine draaien we diverse films over de diverse infraberoepen.

 

We hebben voor de nieuwe opzet gekozen, nadat we de Open Dag een aantal jaren met enthousiaste aannemers, opdrachtgevers en adviesbureaus hebben ingevuld. De huidige studenten doen dat op een heel eigen wijze. Ze staan bij de opdrachten en vertellen wat ze leuk vinden aan hun opleiding. De docenten, herkenbaar aan hun fluorescerende hesjes, leggen uit hoe de opleidingen in elkaar zitten en welke opleidings- en beroepsmogelijkheden de infra biedt. Het geheel zal worden opgefleurd met leuke muziek en diverse hapjes en drankjes.

 

Lees meer

Gastlessen aangepast

Gastlessen aangepast

 

Na evaluatie van onze gastles ‘Kennismaken met de infra’ hebben we deze aangepast. Het programma is nu ingekort tot 1 uur en uitgewerkt in twee varianten, afhankelijk van het type leerling. De eerste afspraken zijn alweer gemaakt. Ondanks de coronarestricties willen we ook dit schooljaar weer vele leerlingen enthousiast maken voor ons mooie vak.

 

Gelukkig konden de scholen na de zomervakantie weer open. Er gelden strenge afstandsnormen, zodat leerlingen en docenten niet met elkaar in direct contact komen. Fysieke ontmoeting met ouders en andere volwassenen wordt sterk beperkt. Gelukkig organiseert het voortgezet onderwijs nog steeds beroepenvoorlichting, al is het soms online. De voorlichters van onze opleidingsscholen passen zich hier flexibel op aan.

 

Wat de gastlessen betreft hebben we al elf afspraken met het voortgezet onderwijs kunnen maken. Andere scholen zijn terughoudend om externe docenten toe te laten en dat respecteren wij uiteraard. Ook hierin volgen wij het beleid van de scholen.

 

Aangepaste gastles

Door de coronamaatregelen hebben wij de gastlessen niet samen met de gastdocenten, maar in ons Operationele Team geëvalueerd. Uit onze evaluatie bleek dat de gastles ‘Kennismaken met de infra’ voor het voortgezet onderwijs ‘op de schop’ moest. Deze lessen duren nu 1 lesuur en verschijnen voortaan in twee vormen:

  • voor de vmbo- techniekscholen (niveau 1 t/m 3 BBL): informatie over uitvoerende beroepen en aansluitend een praktische workshop met de opdracht om een brug te bouwen;
  • voor mavo/havo/vwo-scholen (niveau 4 BOL en hbo): informatie over ontwerpende en leidinggevende beroepen en aansluitend een workshop met de opdracht om een complete woonstraat te ontwerpen.

 

De te bezoeken school kiest, in overleg met ons, welke gastles wordt gegeven.

 

Word gastdocent!

We blijven op zoek naar jonge medewerkers van aannemers en adviesbureaus die een dag per jaar kunnen vrijmaken voor dit belangrijke wervingswerk. Vele handen maken licht werk en het gaat om onze toekomstige collega’s!

 

Wie meldt zich aan als gastdocent? Gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.

Bericht van de voorzitter

Geen Najaarsbijeenkomst, wel een nieuwe gastles

 

Het coronavirus houdt ons nog altijd in zijn greep en velen van u werken daarom nog steeds thuis. Gezien de toenemende verspreiding vinden wij het niet verantwoord om onze Najaarsbijeenkomst op donderdag 26 november door te laten gaan. Over de Voorjaarsbijeenkomst in maart 2021 kunnen wij nu slechts speculeren, maar wij hopen u dan weer te ontmoeten!

 

De Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland kunnen dankzij goede inspanningen in enkele gevallen doorgaan. Dat geldt voor de PET’s in Haarlemmermeer, Haarlem en Zaanstad die de komende maanden – vooralsnog – gepland staan. Soms lukt het om voldoende afstand te creëren, soms ook niet. De PET’s in Alkmaar, West-Friesland en Het Gooi zijn om die reden afgelast.

 

Goed nieuws is dat de gastlessen in beperkte mate lijken door te gaan, uiteraard met alle coronamaatregelen. Onze gastles ‘Kennismaken met de infra’ voor het voortgezet onderwijs hebben we na evaluatie aangepast om beter aan te sluiten op de verschillende interesses van leerlingen. Daarover meer in ons bericht over de gastlessen.

 

Sterkte, houd vol en blijf gezond! Ik heb goede hoop dat we elkaar in het voorjaar weer kunnen ontmoeten.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt