Open Dag Infra Bindt 4 maart 2021

Nu de Open Dag Infra Opleidingen van Infra Bindt – op 9 december 2020 – achter ons ligt, willen we deze eerst evalueren. Wat deden we goed en wat kan beter? Voldeed het programma met presentaties over mbo- en hbo-opleidingen aan de verwachtingen? De conclusies nemen we mee naar de volgende Open Dag. Deze staat al vast: donderdag 4 maart 2021. Hoe de dag eruit zal zien, is nog een verrassing. Meer informatie volgt in onze nieuwsbrief van februari 2021. Aanmelden voor de Open Dag : https://www.spgnh.nl/aanmelden-open-dag

Verhalen uit de praktijk: Roel van Diepen in opleiding in de Infra

Het Horizon College is een van de partners van Infra Bindt. Door de samenwerking met onder meer het bedrijfsleven krijgen studenten de kans praktijkervaring op te doen. Roel van Diepen voltooide twee concrete projectopdrachten als Proeve van Bekwaamheid en haalde daarmee zijn vakdiploma in de Infra.

 

“Tijdens mijn opleiding had ik al eerder stage gelopen. In het tweede jaar liep ik als assistent mee met een uitvoerder van KWS en in het derde jaar zat ik bij Van ’t Hek in de werkvoorbereiding. Mijn examenopdrachten in het vierde jaar deed ik weer bij KWS: een onderhoudsplan schrijven en een uitvoeringswerk voorbereiden en begeleiden. Al mijn stages vond ik leuk, elke dag ging ik er met plezier naartoe.”

 

Onderhoudsplan schrijven

“De opdrachten duurden allebei 13 weken. Ik kwam eerst op kantoor voor een onderhoudsproject voor de provincie Noord-Holland. KWS onderhoudt alle infrastructuur in de regio Gooi en Vechtstreek en in de regio Zaanstreek-Waterland. Voor het onderhoudsplan voor een faunavoorziening inspecteerde ik de kwaliteit, maakte een planning en een begroting. Daarmee ging ik met de onderhoudsmanager, mijn stagebegeleider, naar de uitvoering toe om advies te geven. Om de opdracht goed te doen moet je weten waar je de eisen kunt vinden en moet je zelfverzekerd zijn om ze te bespreken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Na onze gesprekken hebben ze de jaarplanning nog wat aangepast.”

 

Vervanging straatmeubilair organiseren

“In de tweede opdracht was ik verantwoordelijk voor de vervanging van het straatmeubilair in de regio Zaanstreek-Waterland. Dat ging misschien wel om meer dan 600 onderdelen die vervangen moesten worden, waaronder borden, prullenbakken en picknickbanken. Ik deed het hele traject: vanuit de nulmeting een inventarisatie doen om te kijken wat aan vervanging toe was, gesprekken voeren met leveranciers over prijzen en levertijden, de inkoopcontracten opstellen samen met de werkvoorbereiding, de planning maken en de uitvoering begeleiden. Ik heb mijn rijbewijs en kreeg een auto van KWS te leen om mijn werk te doen. Vooral de gesprekken met de leveranciers en al het regelwerk vond ik erg leuk. Het was best lastig om in te schatten hoe lang ik erover zou doen om op tijd klaar te zijn, maar het is gelukt. Alles was op tijd vervangen.”

 

Volgende stap

Met een prachtige eindbeoordeling voor beide opdrachten en de eerder goed afgelegde examens behaalde Roel zijn diploma als middenkaderfunctionaris Infra aan het ROC Horizon College. Maar hij heeft nieuwe ambities. “Toen ik op de middelbare school zat, werd vlak bij ons huis de Westfrisiaweg in Zwaag aangelegd. Ik vond het bijzonder om te merken dat de doorstroming daarna echt veel beter was. Wegen, bruggen en tunnels vond ik altijd al interessant en zie je overal om je heen. Het leuke van de Infra is dat je door het hele proces gaat. Ook de combinatie van buiten en binnen maakt het voor mij zo leuk en de collega’s zijn heel vriendelijk. Daarom koos ik voor een opleiding in de Infra. Ik wil graag uitvoerder worden en daarna opklimmen tot projectleider. Ik ben daarom gestart met de hbo-opleiding Civiele Techniek bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. Hopelijk hebben we snel weer fysiek onderwijs, want nu is er veel online.”

Eerder gelopen inspectie van een dassentunnel. Hiervan is een analyse gemaakt.

Geslaagde Open Dag Infra Opleidingen

Met 22 enthousiaste en geïnteresseerde kandidaten werd de Open Dag Infra Opleidingen van Infra Bindt goed bezocht. De hopelijk toekomstige infrastudenten gingen in de opleidingshal via een circuit langs diverse vragen en opdrachten. Studenten van Hogeschool Inholland, het Horizon College, het Regio College, SPG-NH en GOA Leidingtechniek hielpen hierbij door enthousiast over hun eigen ervaringen te vertellen.

 

De kandidaten werden opgevangen in de kantine, waar films over infraberoepen draaiden. Daarna volgde een gesprek met docenten over de vervolgopleidingen en de mogelijkheden in de Infra. Diverse spreekkamers en leslokalen waren voor deze gesprekken ingericht, helemaal coronaproof.

 

Vervolgens gingen de potentiële studenten de hal in waar zij 15 vragen en opdrachten kregen, begeleid door studenten die nu al een infra-opleiding volgen. De opdrachten varieerden van een kabel opzoeken met apparatuur tot een behendigheidstest met een graafmachine. Ook werden vragen gesteld als: hoe diep ligt het riool en wat betekenen de diverse verkeersborden?

 

Veel kandidaten waren enthousiast over de diversiteit en de mogelijkheden van de Infra. Met een goede opkomst van 22 enthousiaste en geïnteresseerde kandidaten, en door het enthousiasme van de studenten bij de opdrachten, is het een geslaagde avond.

 

Bericht van de voorzitter

De tweede golf van de coronacrisis houdt aan. Alle Promotie Evenementen Techniek (PET’s) voor klas 7 en 8 van het basisonderwijs in Noord-Holland hebben de bakens daarom verzet. Het is onder de huidige beperkingen niet mogelijk een techniekfestijn voor 300 basisschoolleerlingen in een sporthal te organiseren. Met veel creativiteit worden nieuwe vormen bedacht om de scholieren toch kennis te laten maken met de techniek.

 

PET IJmond koos voor een online spektakel: een techniekquiz waaraan de basisscholen in deze regio konden meedoen. De techniek werd op een leuke manier met gekke mannetjes en vrouwtjes uitgebeeld. Wij deden ook mee door een vraag te verzinnen, die door De Bie Infra in een leuk filmpje over een mobiele kraan werd gesteld. PET Haarlemmermeer en PET Haarlem gaan in januari iets soortgelijks organiseren.

Online voorlichting

Ook de voorlichtingsavonden bij het voortgezet onderwijs zijn grotendeels online gegaan. Avonden met informatiekraampjes, presentaties en veel bezoekers zijn in deze anderhalvemetersamenleving gewoon niet mogelijk. Onze voorlichters doen mee en dragen hun kennis vanachter het beeldscherm zo goed mogelijk aan de scholieren over. Daar neem ik mijn petje diep voor af!

 

Grote vraag naar gastlessen

Er is goed nieuws over onze gastlessen! De aangepaste vorm slaat goed aan. Er komen veel meer verzoeken dan verwacht. Er zijn nieuwe scholen bij die ons via de website wisten te vinden. Uiteraard nemen wij bij het geven van de gastlessen alle coronamaatregelen in acht.

Er doen op het moment van schrijven 17 scholen mee, die totaal 65 lessen hebben aangevraagd. Hiervan staan 28 gastlessen al vast, voor 21 lessen zoeken wij nog gastdocenten, en 16 lessen zitten nog in de pijplijn. Gastdocenten, let op uw mailbox, want wij doen regelmatig een beroep op u!

 

Sterkte, houd vol en blijf gezond! Ik wens u ondanks de corona prettige feestdagen.

 

Gert Oerlemans,

voorzitter Infra Bindt